Prezydent podpisał ustawę "Mały ZUS plus"

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS.

Aktualizacja: 28.12.2019 08:07 Publikacja: 28.12.2019 07:20

Prezydent podpisał ustawę "Mały ZUS plus"

Foto: AdobeStock

Ustawa wchodzi w życie  1 lutego 2020 r. Wprowadza zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200). Ich celem jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych jako „MałyZUS", które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577 i 2244).

„Mały ZUS" jest adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł. Oznacza to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do 2019 r. (z 63 do 120 tys. zł).

W przypadku przedsiębiorców spełniających takie kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Czytaj też: Kalkulator "Małego ZUS" dostępny w Internecie

Ustawa wprowadza również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także zmiany w zakresie sposobu opłacania składek.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef KAS jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ ZUS będzie weryfikował uprawnienia przedsiębiorców do korzystania  z „Małego ZUS", ustawa zobowiązuje Szefa KAS do przekazywania ZUS informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Ustawa wchodzi w życie  1 lutego 2020 r. Wprowadza zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200). Ich celem jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych jako „MałyZUS", które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577 i 2244).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości