Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od stycznia pracodawcy mają obowiązek doliczać do wpłaty na Fundusz Pracy składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie wiadomo, czy firmy zatrudniające inwalidów mogą ją uwzględnić w kosztach płacy.

Publikacja: 28.02.2019 05:40

Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Foto: 123RF

W tym roku składka na Fundusz Pracy wynosi 2,30 proc. Tak wynika z art. 27 ustawy budżetowej na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. (DzU poz. 198). Nie oznacza to jednak obniżenia danin finansowanych przez firmy. Pozostałe 0,15 proc. muszą teraz wpłacać jako obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (art. 28 ustawy budżetowej).

Czytaj także: Nowe prawo 2019: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W sumie tyle samo

Większość pracodawców nawet nie wie o nowym funduszu i nowej składce. I w zasadzie wiedzieć nie muszą. W deklaracji ZUS DRA wypełniają bowiem jedno pole, sumując w nim składkę na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy, co nadal daje łącznie 2,45 proc. podstawy wymiaru. To ZUS ma obowiązek pobrać część tej wpłaty na nowy fundusz i ją przekazać.

Jednakowe reguły

Obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadziła ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU poz. 2192). Zgodnie z jej art. 4 ust. 1 naliczając tę składkę – w wysokości 0,15 proc. – należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Co jednak oznacza „odpowiednio"? Czy mają tu zastosowanie wszystkie zasady, w tym wyłączenia, rządzące obowiązkiem opłacania składki na FP?

Na szczęście tak >patrz ramka z wyjaśnieniem ZUS. Dla pracodawców oznacza to, że w praktyce mogą ustalać podstawę składek tak jak dotychczas i naliczać od niej składkę na FP i SFWON w wysokości sumy stóp procentowych tych składek – tj. 2,45 proc.

Kłopot w drukiem INF-D-P

Nową składką powinni się natomiast mocno zainteresować pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne i pobierający do ich pensji dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ślad za nowymi przepisami nie zmieniono bowiem definicji kosztów płacy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Koszty te wykazuje się w poz. 52 na INF-D-P. Wyliczając je z pewnością wolno uwzględnić składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,30 proc. Ale co z pozostałą częścią, tj. składką na nowy fundusz?

W tej sprawie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zajęły jeszcze stanowiska >patrz ramka „Zdaniem eksperta". ©?

>Wyjaśnienie ZUS z 21 lutego 2019 r. w sprawie składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pomimo tej zmiany, płatnicy składek nadal wykazują składkę w deklaracji rozliczeniowej w jednej pozycji, w której za okres do grudnia 2018 r. były wykazywane składki na Fundusz Pracy. Składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należy obliczać łącznie ze składką na Fundusz Pracy, łączną sumą stóp procentowych składek na te fundusze i wykazywać w jednej kwocie. Zasady ustalania, za kogo należy opłacać składki na SFWON, są takie same jak w przypadku składek na Fundusz Pracy. ?

Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Nasza organizacja zwróciła się do BON i PFRON o wyjaśnienie, jak należy od stycznia br. ustalać wysokość kosztów płacy. Do czasu jej uzyskania rekomendujemy doliczanie do tych kosztów wyłącznie składki na FP w wysokości 2,30 proc. Jeśli odpowiedź urzędów będzie umożliwiała doliczenie do kosztów płacy również składki na SFWON, wystarczy zrobić korektę na tzw. plus. W przeciwnym przypadku, kiedy obecnie do kosztów płacy pracodawca doliczy składkę w wysokości 2,45 proc., a odpowiedź BON i PFRON będzie wskazywała, że można uwzględnić wyłącznie składkę na FP w wysokości 2,30 proc., konieczne może się okazać złożenie korekt załączników INF-D-P na tzw. minus i zwrócenie zawyżonej kwoty wypłaconego dofinansowania.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność