Tag: Niepełnosprawni

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Rodzic decyduje o dowozie niepełnosprawnego ucznia

Brak miejsc w busie nie zwalnia samorządu z organizacji transportu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Jerzy Jacyszyn: Przedsiębiorcy z określoną misją

Spółdzielniom socjalnym mogłyby pomagać gminy.

Wnuczka nie zawsze może pobierać 2119 zł za opiekę nad babcią

Fakt, że ktoś się uczy nie powinien przesądzać, że nie ma on możliwości zajmowania się osobą np. po udarze.

Nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia a obowiązki pracodawcy

Jeżeli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków w sposób uniemożliwiający dalszą pracę na zajmowanym stanowisku, pracodawca powinien go, w miarę możliwości, przesunąć na inne stanowisko.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać wydatki ma masaże lecznicze

Podatnik, który poniósł koszty związane z koniecznością skorzystania z masaży leczniczych może je sobie odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Potrzeba szczególnej pomocy dla części uchodźców

Brakuje systemowego wsparcia uchodźców z niepełnosprawnościami. Zbiórki publiczne nie mogą wyręczać państwa.

Świadczenie pielęgnacyjne - ważne, by ustalić zakres niezbędnej opieki

Choć niepełnosprawny pewne czynności dnia codziennego wykonuje samodzielnie, z uwagi na rodzaj schorzeń może wymagać stałej i długotrwałej opieki.

Fiskus nie daje niepełnosprawnym ulgi na zakup laptopa

Rodzic niepełnosprawnego dziecka nie odliczy kosztów laptopa i zegarka, jeśli nie są przystosowane do jego indywidualnych potrzeb. Nie ma znaczenia, że komputer jest niezbędny do nauki zdalnej.

Wzrasta kryterium do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Wzrasta wysokość kryterium uprawniającego do otrzymywania świadczenia uzupełniającego.