Tag:

Niepełnosprawni

Świadczenia pielęgnacyjne: system wsparcia po rewolucji

Rodzice niepełnosprawnych dzieci w końcu będą mogli dorabiać. Pełnoletni wciąż nie wiedzą, czy zmiany są korzystne.

Nowe świadczenie z ZUS dopiero na "osiemnastkę"

Osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła uzyskać świadczenie wspierające dopiero po 18. urodzinach.

Opiekun dorobi bez limitu do świadczeń

Tylko do ukończenia 18. roku życia przez niepełnosprawne dziecko rodzic będzie mógł otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne.

Stefan Dunin-Wąsowicz: Państwo z niepełnosprawnościami. Odwraca się od najsłabszych

Duża część środowiska osób z niepełnosprawnościami straciła nadzieję na wyraźną jakościową zmianę.

Sąsiad posprząta sąsiadowi. Rząd przyjął projekt ustawy

Gmina znajdzie osobę z sąsiedztwa, która pomoże osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Ważne jest to, co w ustawie, a nie matematyczne operacje

Szkoły specjalne otrzymują dotacje na każdego ucznia, a nie na tego, który został ujęty w systemie informacji oświatowej.

SN: można zweryfikować orzeczenie o niepełnosprawności, nawet wydane na stałe

Zespół orzekający może zweryfikować orzeczenie o niepełnosprawności, nawet gdy zostało wydane na stałe.

Zmiana w ustawie o transporcie zbiorowym: bilet miesięczny z 49-proc. ulgą

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym, który właśnie wpłynął do Sejmu, przewiduje udogodnienia dla niektórych uczestników ruchu drogowego. Skierowała go do Sejmu Komisja Petycji.

Orzeczenie o niepełnosprawności ważne dłużej

Wydłużone ze względu na pandemię orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność będą tracić ważność stopniowo.

Sąd: odcisk kciuka nie jest podpisem

Składane przez nas pismo musi być sygnowane albo przez nas samych, albo przez upoważnioną do tego osobę; inne oznaczenie dokumentu spowoduje, że będzie on nieważny – uznał NSA.