Tag:

Niepełnosprawni

Opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem także wlicza się do limitu zasiłku

Okres zasiłku opiekuńczego przysługującego łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, włącznie z tymi z niepełnosprawnością, nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym.

Więcej pieniędzy dla firm z PFRON. Rząd podniesie dofinansowania niepełnosprawnych pracowników

Rząd chce podwyższyć wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, finansowanego ze środków PFRON.

Niepełnosprawność może obniżyć roczną składkę zdrowotną

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą pozarolniczą działalność, mają prawo obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości należnego podatku.

Pieniądze na ułatwienie dostępu do uczelni wyższych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 28 czerwca czeka na wnioski o dofinansowanie od tych uczelni, które chcą kontynuować prace nad niwelowaniem barier w dostępie do ich oferty.

Siła wyższa: niepełnosprawność a wymiar zwolnienia

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który pracuje w obniżonych normach czasu pracy, może wziąć 14, a nie 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Jakie obowiązki związane z wyborami spoczywają na gminach

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem głosowania na obszarze gminy.

Iwona Sierpowska: Będą pomagać w codzienności

Konieczny jest rozwój usług wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Muszą być realną alternatywą dla instytucji opiekuńczych.

Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Organizacja przez gminę transportu dziecka niepełnosprawnego nie może być realizowana ze szkodą dla małoletniego.

Surowsze kary za hejt i dyskryminację z powodu niepełnosprawności, wieku, płci

Nienawiść z powodu niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej pokrzywdzonego będzie karana surowiej niż dotychczas - nawet do 5 lat więzienia.