Tag: Niepełnosprawni

Skarbówka daje niepełnosprawnym ulgę na remont garażu

Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności odliczy wydatki na wymianę bramy, która ułatwia korzystanie z garażu.

Bez zaocznych orzeczeń o niepełnosprawności

Komisje w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie zainteresowanego.

Wsparcie nie zależy tylko od niepełnosprawności

Związek między rezygnacją z zatrudnienia a sprawowaną opieką musi być bezpośredni.

Umowa dożywocia nie przekreśla prawa do świadczenia

Umowa dożywocia wiążąca niepełnosprawną matkę i brata nie wyklucza przyznania córce świadczenia pielęgnacyjnego.

Bezpośrednie stosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Samorządowe kolegium odwoławcze powinno merytorycznie rozpatrzyć odwołanie od decyzji w sprawie odmowy świadczenia pielęgnacyjnego.

Rodzeństwo nie przekreśla szans na wsparcie

Jeśli syn rzeczywiście opiekuje się niepełnosprawną matką, nie ma znaczenia, że ma rodzeństwo. Może starać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Rząd przeleje 400 mln zł do PFRON. To efekt zabiegów Rady Dialogu Społecznego

Dodatkowe pieniądze to efekt zabiegów Rady Dialogu Społecznego, która wystąpiła o to jeszcze pod koniec zeszłego roku.

Siedem lat czekania na świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Posłowie dopytują rząd o wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego rozszerzających wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Fikcyjne wsparcie niepełnosprawnych uchodźców

Ukraińcy jeszcze nie zdążyli uzyskać w Polsce orzeczeń 
o niepełnosprawności. Przez to nie mogą liczyć na 40 zł.

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.