Wyższa kwota zwolnienia z ZUS ważnego benefitu pracowniczego

Od 1 września miesięczny limit dofinansowania jedzenia dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS zwiększy się do 450 zł.

Publikacja: 29.08.2023 13:13

Wyższa kwota zwolnienia z ZUS ważnego benefitu pracowniczego

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia, które od 1 września wchodzi w życie.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość finansową świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na ich źródło finansowania.

Czytaj więcej

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Jednak nie od każdej kwoty płatnik nalicza i odprowadza należności do ZUS.

Z wyłączenie od ponad 25 lat korzystają pracownicze benefity żywieniowe. Dzieje się tak na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenia składkowego (Dz.U. 2023 poz. 728). Zgodnie z tym przepisem, podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł. Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r., przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie.

Teraz szykuje się kolejna podwyżka. Tym razem do kwoty 450 zł.

Jak tłumaczył Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację w tym zakresie, zmiana jest podyktowana aktualną sytuację ekonomiczną.

Ale to nie jedyna modyfikacja. Rozporządzenie doprecyzowuje, że oskładkowana nie będzie wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych (do kwoty 450 zł), które uprawniają do nabycia w placówkach gastronomicznych lub handlowych wyłącznie posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają miejsca, w których można realizować wspomniane uprawnienia. 

Podstawa prawna: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.2023.1665)

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia, które od 1 września wchodzi w życie.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość finansową świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na ich źródło finansowania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja