Wyższa kwota zwolnienia z ZUS ważnego benefitu pracowniczego

Od 1 września miesięczny limit dofinansowania jedzenia dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS zwiększy się do 450 zł.

Publikacja: 29.08.2023 13:13

Wyższa kwota zwolnienia z ZUS ważnego benefitu pracowniczego

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia, które od 1 września wchodzi w życie.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość finansową świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na ich źródło finansowania.

Czytaj więcej

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Jednak nie od każdej kwoty płatnik nalicza i odprowadza należności do ZUS.

Z wyłączenie od ponad 25 lat korzystają pracownicze benefity żywieniowe. Dzieje się tak na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenia składkowego (Dz.U. 2023 poz. 728). Zgodnie z tym przepisem, podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł. Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r., przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie.

Teraz szykuje się kolejna podwyżka. Tym razem do kwoty 450 zł.

Jak tłumaczył Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację w tym zakresie, zmiana jest podyktowana aktualną sytuację ekonomiczną.

Ale to nie jedyna modyfikacja. Rozporządzenie doprecyzowuje, że oskładkowana nie będzie wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych (do kwoty 450 zł), które uprawniają do nabycia w placówkach gastronomicznych lub handlowych wyłącznie posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają miejsca, w których można realizować wspomniane uprawnienia. 

Podstawa prawna: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.2023.1665)

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia, które od 1 września wchodzi w życie.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość finansową świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na ich źródło finansowania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej