Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Do 450 zł zwiększy się miesięczny limit dofinansowania do posiłków dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS.

Publikacja: 03.07.2023 14:55

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nowe regulacje właśnie trafiły do uzgodnień.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód.

Czytaj więcej

ZUS: Karty przedpłacone na posiłki bez składek

Jednak nie od każdej kwoty płatnik nalicza i odprowadza należności do ZUS. Jednym z włączeń z podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenia składkowego; Dz.U. 2023 poz. 728). Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r., przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie.

Teraz rząd ponownie planuje go podwyższyć. Tym razem do kwoty 450 zł. Jak bowiem tłumaczy, zmieniona w ubiegłym roku kwota wymaga urealnienia.

Ale to nie jedyna zmiana. Projekt przewiduje, że oskładkowana nie będzie też wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych do kwoty 450 zł. To ważna zmiana, bowiem do tej pory ZUS różnie podchodził do tej kwestii.

Co do zasady uznawał, że nie powinny być one wyłączone z podstawy wymiaru składek, jeżeli umożliwiały zakup wszelkich towarów, zarówno spożywczych nieprzetworzonych, jaki np. przemysłowych, chemicznych, a także usług w sklepach lub sieciach handlowych. Zdarzały się też odmienne interpretacje ( np. decyzja ZUS WPI/200000/ 43/1337/2022).

W projekcie przesądzono natomiast, że chodzi o wartość kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nowe regulacje właśnie trafiły do uzgodnień.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej