ZUS: pomoc żywnościowa dla pracowników jest oskładkowana

Zwolnienie z ZUS wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków dla pracowników jest limitowane miesięczne.

Publikacja: 21.07.2023 07:49

ZUS: pomoc żywnościowa dla pracowników jest oskładkowana

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła firmy, która planowała wypłacić pracownikom jednorazowo kwotę w kuponach żywieniowych jako pomoc żywnościowa. W związku z tym zapytała Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy taki przychód jest zwolniony ze składek.

W swoim stanowisku przedsiębiorca twierdził, że tak. Powołał się przy tym na § 2 ust. 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Zgodnie z tym przepisem ze zwolnienia korzysta wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Obecny limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r. Przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie. Teraz rząd ponownie planuje go podwyższyć.

Przypomnijmy, że na początku lipca do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Zakłada on podwyższenie zwolnionej kwoty do 450 zł. Rząd tłumaczy, że zmieniona w ubiegłym roku, wymaga urealnienia.

W opisywanej sprawie wnioskodawca argumentuje, że pomoc żywnościowa w przewidzianej przez niego formie spełnia wszystkie przesłanki zwolnienia. Dodatkowo, jego zdaniem, można przepis interpretować w taki sposób, że w przypadku jednorazowej wypłaty (np. raz w roku) limit stanowi wielokrotność ograniczenia miesięcznego (tj. 12 razy 300 zł).

ZUS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu decyzji przyznał, że przepis obejmuje wartość przekazywanych pracownikom bonów (kuponów) żywieniowych. Z wyłączenia może ona korzystać tylko wtedy, gdy talony są realizowane w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych.

Dalej wskazał, że zwolnienie jest limitowane w stosunku miesięcznym do kwoty 300 zł. Z kolei od nadwyżki ponad ten próg należy opłacić składki.

Bony przekazywane pracownikom będą rodzajem pomocy żywnościowej, więc nie zostanie zachowany cel świadczenia, tj. umożliwienie zakupu tylko gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych. ZUS podważył też rozumowanie firmy dotyczące wysokości limitu. Uznał, że nie można przyjąć, że gdy taka pomoc jest wypłacana rzadziej niż co miesiąc, to dopuszczalny limit proporcjonalnie się zwiększa.

Decyzja ZUS: nr DI/100000/ 43/415/2023

Czytaj więcej

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona

Sprawa dotyczyła firmy, która planowała wypłacić pracownikom jednorazowo kwotę w kuponach żywieniowych jako pomoc żywnościowa. W związku z tym zapytała Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy taki przychód jest zwolniony ze składek.

W swoim stanowisku przedsiębiorca twierdził, że tak. Powołał się przy tym na § 2 ust. 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Zgodnie z tym przepisem ze zwolnienia korzysta wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt