Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, tj. piekarnię i cukiernię oraz gabinet kosmetyczny. Chce do pomocy zatrudnić córkę (z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) na stanowisku kosmetologa. Jak tłumaczy, wykonywana przez nią praca nie będzie polegać na współpracy przy prowadzeniu biznesu, ale ma mieć jedynie charakter wybiórczy. To przedsiębiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jej efekty.

Prowadzący działalność nie był pewien, jaką podstawę wymiaru składek powinien w takim przypadku stosować, tj. jak dla osoby współpracującej przy prowadzeniu biznesu czy jak dla zwykłego pracownika.

ZUS uznał, że w takim wypadku córka jest osobą współpracującą.

Przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1009) za takie uważa się m.in. dzieci. Muszą one jednak pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność i współpracować przy jej prowadzeniu. Organ rentowy uznał, że tak właśnie było w opisywanym przypadku. Zdaniem ZUS bez znaczenia jest natomiast fakt, iż pomoc córki obejmowała tylko wycinek prowadzonego przez ojca biznesu.

Decyzja ZUS z 17 kwietnia 2023 r. WPI/ 200000/ 43/ 1186 2019