„Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy" – takie brzmienie przybrać mają pierwsze wersy art. 87 k.p.c.

Czytaj także:

Rzecznicy patentowi chcą założyć togi

„Jakkolwiek samorząd zawodowy radców prawnych każdorazowo popiera wszelkie projekty dotyczące profesjonalizacji i specjalizacji sądownictwa, to jednak dokonując tychże zmian, nie można wprowadzać dodatkowych rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu obrotu prawnego. Do świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi, powołani są wyłącznie radcowie prawni i adwokaci. Proponowane rozwiązanie pozostaje więc w sprzeczności z istotą wykonywania funkcji profesjonalnego pełnomocnika prawnego" – czytamy w świeżo podjętym przez radcowskie władze stanowisku.

Przypomina się w nim, że rzecznikiem może być osoba bez wykształcenia prawniczego (wystarczy wyższe wykształcenie techniczne) – co zdaniem prezydium spowoduje, że rzecznik nie będzie posiadał w każdym przypadku wystarczającej wiedzy i doświadczenia do realizacji i ochrony praw podmiotowych swoich klientów w postępowaniu cywilnym.

– Do reprezentowania klienta przed sądem nie wystarcza wiedza – potrzebna jest głęboka znajomość procedur postępowania przed sądem. Radcy prawni i adwokaci przygotowują się na trzyletniej aplikacji do reprezentowania swojego klienta przed sądem. Proponowane rozwiązanie pozostaje więc w sprzeczności z interesem klienta – komentuje Maciej Bobrowicz, prezes KIRP.

Podnoszone są też argumenty natury konstytucyjnej. W ocenie samorządu, gdyby proponowane przepisy weszły w życie (w tym momencie opuściły komisję prawniczą), naruszyłyby co najmniej dwa przepisy ustawy zasadniczej: gwarantującej prawo do sądu oraz zasadę równości.

Dziś rzecznicy świadczą pomoc w uzyskiwaniu, zachowywaniu, wykonywaniu oraz dochodzeniu praw do przedmiotów własności przemysłowej, m.in. wynalazków, wzorów użytkowych czy nazw handlowych, oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, w rozmowie z „Rz" podkreślała niedawno, że rzecznicy wcale nie zamierzają szturmować sądów cywilnych, a opisywana nowela to jeden z etapów prac nad powołaniem sądów własności intelektualnej. Sprawy własności intelektualnej, w których pełnomocnikami będą mogli być rzecznicy patentowi, zostaną natomiast wymienione w kolejnym projekcie ustawy, który nie został jeszcze ujawniony.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ