Prokuratorzy związkowcy apelują do Cezarego Grabarczyka o zaniechanie dalszych prac nad zmianami w regulaminie urzędowania prokuratur. Chcą wydłużenia vacatio legis jego wejścia w życie do końca stycznia 2015 r. i podjęcia rozmów ze środowiskiem prokuratorskim.

Rada główna związku zawodowego prokuratorów informuje, że zaniechanie przez resort sprawiedliwości niezbędnych reform prokuratury spowoduje konieczność ogłoszenia akcji informacyjnych na temat stanu prokuratury w przededniu wejścia w życie nowej procedury karnej oraz akcji protestacyjnych. Celem tych drugich będzie wytłumaczenie społeczeństwu, że to nie prokuratorzy, ale politycy ponoszą pełną odpowiedzialność za zmiany, które doprowadzą do dezorganizacji wymiaru sprawiedliwości, począwszy od 1 lipca 2015 r.