Wybór Prokuratora Krajowego bez adwokatów. Chodzi o "czynnik polityczny"

Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże swojego przedstawiciela w Zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego i nie weźmie udziału w tej procedurze - zakomunikowała NRA. Powodem jest "czynnik polityczny".

Publikacja: 20.02.2024 12:39

Wybór Prokuratora Krajowego bez adwokatów. Chodzi o "czynnik polityczny"

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

"Wynik analizy podstaw powołania zespołu, a także celu, dla którego został utworzony, wskazuje, że w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwy udział Naczelnej Rady Adwokackiej lub jej przedstawiciela – szerzej samorządu zawodu zaufania publicznego – w pracach takiego zespołu." - przekazał  w piśmie do ministra sprawiedliwości prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

NRA: zespół powołany przez czynnik polityczny

Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Prezydium NRA 15 lutego. Jakie są jej powody? Wyjaśnia to dalsza część pisma: 

„Zgodnie z art. 1 Prawa o adwokaturze Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Powyższe wyklucza z mocy ustawy udział samorządu zawodowego Adwokatury w pracach zespołu powołanego przez czynnik polityczny jakim jest Minister Sprawiedliwości” – wskazuje prezes NRA.

NRA przypomina, że formy współdziałania samorządu adwokackiego w realizacji zadań publicznych, w tym z ministrem sprawiedliwości, są wyraźnie określone w przepisach ustawy. Udział samorządu adwokackiego w pracach  zespołu nie mieści się w jego zadaniach określonych w art. 3 Prawa o adwokaturze.

„Wynika to z braku formalnoprawnej podstawy, a także wskazanego powyżej charakteru takiego zespołu i przede wszystkim ustrojowej pozycji Adwokatury.” - napisał mec. Rosati.

Czytaj więcej

Jest pięcioro kandydatów na nowego prokuratora krajowego. Na liście m.in Jacek Skała

Adwokaci chcą być z dala od polityki

Prezes NRA zauważa, że zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa o prokuraturze, wybór Prokuratora Krajowego jest przypisany Prezesowi Rady Ministrów, który dokonuje tego na wniosek Prokuratora Generalnego, będącego jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości, po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Przy tak ukształtowanych przepisach jest do decyzja polityczna. Z przyczyn ustrojowych oraz z uwagi na niezależności Adwokatury od władzy politycznej, wyklucza to udział samorządu zawodowego Adwokatury na jakimkolwiek etapie tej procedury.” - uważa prezes NRA.

Zapewnia, że Naczelna Rada Adwokacka jest gotowa uczestniczyć w procedurze wyboru niezależnego Prokuratora Generalnego, gdy "w przypadku zmiany w przyszłości przepisów." Wskazuje też na konieczność pilnej zmiany ustawy rozdzielającej funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.  

Czytaj więcej

Jacek Skała: Nie wystarczy koszulka z napisem Konstytucja

"Wynik analizy podstaw powołania zespołu, a także celu, dla którego został utworzony, wskazuje, że w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwy udział Naczelnej Rady Adwokackiej lub jej przedstawiciela – szerzej samorządu zawodu zaufania publicznego – w pracach takiego zespołu." - przekazał  w piśmie do ministra sprawiedliwości prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

NRA: zespół powołany przez czynnik polityczny

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a