Przepisy o adwokatach i radcach w TK. RPO wyjaśnia, dlaczego chce umorzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku o umorzenie postępowania ws. przepisów o przynależności do izby adwokackiej lub radców prawnych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii.

Publikacja: 17.10.2023 13:20

Przepisy o adwokatach i radcach w TK. RPO wyjaśnia, dlaczego chce umorzenia

Foto: Adobe Stock

Przepisy Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych zaskarżyła do TK grupa posłów, których liderem jest Piotr Sak z Solidarnej Polski (sygn. akt K 6/22). Kwestionują oni przymus przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania. Ich zdaniem zaskarżone przepisy ograniczają prawo wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się.

W maju 2023 r. RPO Marcin Wiącek zgłosił udział w tym postępowaniu i wniósł o jego umorzenie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku. Wyjaśnił, że sprawa ze skargi posłów ma związek z prawem do skutecznej pomocy prawnej ze strony niezależnego prawnika w postępowaniach sądowych i pozasądowych, więc zatem wiąże się z prawem do sądu oraz prawem do obrony.  A ograniczenie w jakikolwiek sposób możliwości skorzystania przez obywateli z zagwarantowanych im na mocy Konstytucji podstawowych wolności i praw może być dokonywane jedynie wyjątkowo. 

RPO przypomniał też, że rolą samorządów zawodów zaufania publicznego, takich jak radcowie prawni i adwokaci, jest zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, zagwarantowanie wysokiego poziom usług prawnych, świadczonych przez osoby odpowiednio przygotowane do zawodu, a także cechujących się nienaganną postawą moralną. 

Czytaj więcej

Adwokaci i radcowie ostro o wniosku PiS do TK w sprawie ich samorządów

Teraz Rzecznik opublikował szczegółowe uzasadnienie swego stanowiska dla TK.  Wkrótce zostanie ono przedstawione Trybunałowi.

RPO zwraca uwagę, że istota zarzutów grupy posłów sprowadza się nie do aktualnej treści zakwestionowanych przepisów, lecz odnosi się do rozwiązań prawnych, których w tych przepisach brak, a powinny być one w nich ujęte. Chodzi o przyjęcie rozwiązań analogicznych do tych, które przewiduje np. Prawo o notariacie: izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Zdaniem skarżących, w tym celu „w regulacji u.p.a. oraz u.r.p. zasadnym byłoby uregulowanie kryterium przynależności do izb w większym stopniu uwzględniające możliwość wyboru izby przez osoby wykonujące zawód".

- Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania o zaniechaniach ustawodawcy zwykłego, choćby obowiązek uregulowania danego zagadnienia w ustawie wynikał z norm konstytucyjnych. Rolą Trybunału nie jest bowiem zastępowanie ustawodawcy, w sytuacji, gdy zaniechał on prawnego uregulowania jakiegoś zagadnienia - napisał RPO.  

Przepisy Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych zaskarżyła do TK grupa posłów, których liderem jest Piotr Sak z Solidarnej Polski (sygn. akt K 6/22). Kwestionują oni przymus przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania. Ich zdaniem zaskarżone przepisy ograniczają prawo wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?