Adwokaci za zmianą przepisów o darmowej pomocy prawnej

Palestra sprzeciwiła się pomysłowi przekazania punktów nieodpłatnego poradnictwa organizacjom pozarządowym. Ma własne postulaty zmian regulacji.

Publikacja: 25.08.2022 07:31

Adwokaci za zmianą przepisów o darmowej pomocy prawnej

Foto: Adobe Stock

Pomysł powierzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tylko NGO przedstawili Ministerstwu Sprawiedliwości starostowie. Uzasadniali to „stabilną kadrą organizacji pozarządowych zyskującą coraz większe doświadczenie”. Resort wskazał, że również ma informacje o niechęci pełnomocników do obsadzania punktów w małych miejscowościach oraz o gorszym niż NGO wywiązywaniu się z obowiązku bieżącej dokumentacji, logowania na dyżurach czy kontaktu z beneficjentami.

W odpowiedzi na pismo MS z prośbą o ustosunkowanie się Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, sprzeciwiła się tej propozycji. NRA przeprowadziła bowiem wewnętrzne konsultacje, które wykazały, że żaden punkt powierzony samorządowi od 2016 r. nie pozostał bez kadry adwokatów. W piśmie wskazano też, że „samorządy powiatowe wielokrotnie (...) zgłaszały się do poszczególnych izb z prośbą o przejęcie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na których prowadzenie nie zdecydowała się żadna z organizacji pozarządowych albo umowa z taką organizacją z powodu uchybień w prowadzeniu punktu została rozwiązana w ciągu roku”. W każdym z tych przypadków odpowiednia izba zapewniła kadrę dla punktu.

Czytaj więcej

VAT od bezpłatnej pomocy prawnej? Nie wiadomo

Co więcej, NRA w piśmie do MS zapewniła, że izby adwokackie są gotowe przejąć rolę podmiotów zawierających umowy ze starostwami na obsługę wszystkich punktów w danym powiecie. Miałoby to zapewnić koordynację i nadzór systemu zastępstw oraz „właściwy standard świadczonych usług” w odróżnieniu od podejścia rynkowego, prowadzącego do cięcia kosztów.

Ponadto adwokatura wyraziła wolę udziału w usprawnianiu i rozwijaniu systemu NPP. Przypomniała też wcześniej zgłaszane postulaty zmian w obecnych regulacjach, takie jak: zniesienie obowiązku opisywania w karcie pomocy problemu klienta i udzielonej porady (za to zaznaczanie, czy była to porada obywatelska czy prawna), rozbudowanie progów dochodowych i w formacjach statystycznych, i kartach pomocy czy wprowadzenie odpowiedzialności za fałszywe oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy (jak za fałszywe zeznanie, tj. art. 233 kodeksu karnego). NRA postuluje też zaangażowanie organów administracji, przyznawanie prawa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz udzielanie porad osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w miejscu ich zamieszkania (i zwrot kosztów dojazdu udzielającemu). Adwokaci i radcowie prawni mieliby być też zwolnieni z doszkalającego kursu dla doradców obywatelskich.

Kolejne postulaty to zróżnicowanie wynagrodzenia za pomoc prawną i obywatelską, wykreślenie możliwości nieodpłatnego wydłużenia pomocy do pięciu godzin oraz „wyeliminowanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej beneficjentów w postaci przedsiębiorców” i „neutralność lokalizacji punktów NPP i NPO”.

Pomysł powierzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tylko NGO przedstawili Ministerstwu Sprawiedliwości starostowie. Uzasadniali to „stabilną kadrą organizacji pozarządowych zyskującą coraz większe doświadczenie”. Resort wskazał, że również ma informacje o niechęci pełnomocników do obsadzania punktów w małych miejscowościach oraz o gorszym niż NGO wywiązywaniu się z obowiązku bieżącej dokumentacji, logowania na dyżurach czy kontaktu z beneficjentami.

W odpowiedzi na pismo MS z prośbą o ustosunkowanie się Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, sprzeciwiła się tej propozycji. NRA przeprowadziła bowiem wewnętrzne konsultacje, które wykazały, że żaden punkt powierzony samorządowi od 2016 r. nie pozostał bez kadry adwokatów. W piśmie wskazano też, że „samorządy powiatowe wielokrotnie (...) zgłaszały się do poszczególnych izb z prośbą o przejęcie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na których prowadzenie nie zdecydowała się żadna z organizacji pozarządowych albo umowa z taką organizacją z powodu uchybień w prowadzeniu punktu została rozwiązana w ciągu roku”. W każdym z tych przypadków odpowiednia izba zapewniła kadrę dla punktu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego