Ustawodawca nie może dawać funkcjonariuszom publicznym przyzwolenia na łamanie praw człowieka, uznając, że istnieje jakiś bliżej niezidentyfikowany interes społeczny, który uzasadnia takie działania – napisał RPO we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób sprzeniewierza się podstawowym wartościom demokratycznego państwa. Ponadto ocenę zachowania prokuratora ustawodawca pozostawił nie niezawisłym sądom, ale rzecznikom dyscyplinarnym.