Konstytucja dla nauki, zwana ustawą 2.0, zmienia zasady funkcjonowania uczelni w Polsce. Mają one same decydować o swojej strukturze – mają rok na wypracowanie nowych statutów i określenie zasad funkcjonowania uczelni. Zmienią się też zasady ich finansowania, a obecne dotacje zastąpione będą subwencjami.

Czytaj także: Konstytucja dla nauki: humaniści przeciw ustawie Gowina

Finansowanie będzie powiązane z jakością prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych, a nie z liczbą studentów.

Zmienią się także zasady kształcenia doktorantów, zlikwidowane zostaną minima kadrowe. Nie będzie się także opłacało publikowanie wielu artykułów kiepskiej jakości.

Proces wejścia w życie ustawy rozłożony jest na kilka lat.

podstawa prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce DzU z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668