Organizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej konkurs „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych" ma promować liderów zmian, którzy kierując się dobrem obywateli, usprawniają funkcjonowanie urzędów.

Zgłaszać można np. konkretne osoby, zespoły lub dobre praktyki zarządzania przedsięwzięciami. Do konkursu można zgłaszać praktyki wdrożone od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://fzp.ksap.gov.pl/category/konkurs/. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2018 r.

Patronat medialny nad konkursem objęła „Rzeczpospolita".