Naruszenia przepisów dotyczących doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Naruszenia przepisów dotyczących doręczeń muszą być rozważane w odniesieniu do możliwości dochodzenia przez stronę jej praw.

Publikacja: 02.12.2019 12:41

Naruszenia przepisów dotyczących doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Foto: Adobe Stock

Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach podatkowych coraz częściej preferują elektroniczny sposób doręczenia od tradycyjnego. Niekiedy pojawia się wręcz obowiązek doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W praktyce działania organów administracji podatkowej zdarza się jednak, że mimo złożenia przez stronę odpowiedniego wniosku doręczenie następuje za pomocą operatora pocztowego. NSA ocenił niedawno istotność takiego naruszenia prawa.

Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Spółka będąca podatnikiem w sprawie złożyła terminie deklaracje podatkowe. Z ich treści wynikało, że część budynków położonych na jednej z nieruchomości będącej przedmiotem opodatkowania powinna zostać zwolniona z podatku. Wójt po analizie deklaracji podjął wątpliwości co do zasadności takiego zwolnienia. Stąd wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany. Wójt przeprowadził zatem obszerne postępowanie dowodowe. Po jego zakończeniu organ I instancji wydał decyzję podatkową. W jej treści ustalił wysokość podatku bez uwzględnienia zwolnienia, które podatnik wskazał na deklaracji.

BLACK WEEK. Teraz - 75% taniej!
Skorzystaj z oferty roku.

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości