W związku z wypowiedziami przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, HFPC wydała oświadczenie, w którym zwraca uwagę na podstawy prawne działań Sądu Najwyższego.

Czytaj także: Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP w związku z oświadczeniem SN

Według Zastępcy Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy, wydając 2 sierpnia 2018 roku postanowienie zawierające pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawieszając stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN, naruszył prawo.

W opublikowanym stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, iż postanowienie Sądu Najwyższego znajduje wyraźne podstawy prawne w prawie europejskim oraz w polskim Kodeksie postępowania cywilnego, który w art. 755 § 1 stanowi, iż „[...] sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni".

Czytaj także: Oświadczenie Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia Sądu Najwyższego

Natomiast odmowa respektowania wiążącego orzeczenia sądu przez organy władzy wykonawczej nie tylko nie znajduje żadnej podstawy prawnej, ale też stanowi rażące naruszenie prawa. Niekwestionowaną zasadą państwa prawa jest wyłączna kompetencja władzy sądowniczej do wydawania wiążących orzeczeń. Jedynie ta władza może też – w przewidzianym przez prawo trybie – ustalać, co jest, a co nie jest wiążącym orzeczeniem sądowym. Przypisywanie sobie przez inne organy jakiejkolwiek kompetencji w tym zakresie stanowi jawną uzurpację i pogwałcenie zasady podziału władz – podstawowej zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażonej w artykule 10 Konstytucji.