Jak czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości, zmiany umożliwią prezesom Sądów Apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe - Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań. Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo. Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe.

Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne i wobec których będzie można podejmować takie nadzwyczajne decyzje – są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie czy o tymczasowe aresztowanie. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów. Takie decyzje należą m.in. do prezesa sądu i nowe przepisy nic nie zmienią w tym zakresie. Niezależnie od rozwiązań dotyczących powyższych kwestii projekt nowelizacji zakłada również uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj także:

Koronawirus uderza w procesy sądowe. Poczekamy na wyroki

Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy.

Jednocześnie resort sprawiedliwości zarekomendował rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje dotyczące rozwiązań mających na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów.