W czwartkowym wyroku Trybunał Konstytucyjny  (sygn. akt K 20/20) orzekł, że dalsze wykonywanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich przez dotychczasowego Rzecznika  po upływie pięcioletniej kadencji jest niezgodne z Konstytucją RP. Jednocześnie wskazał, że zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

"Trybunał zdecydował – w trosce o zachowanie ciągłości ochrony praw i wolności obywateli – że wyrok wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuacje, w których urząd Rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji " - mówił po ogłoszeniu wyroku sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.

Termin zaczął już swój bieg, gdyż wyrok TK został opublikowany w ekspresowym tempie. Można się z nim zapoznać w internetowym Dz. U. z 15 kwietnia pod poz. 696.

To oznacza, że Sejm i Senat mają czas do 16 lipca 2021 r. na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału.