TSUE ogłosi wyrok ws. ustawy kagańcowej. Będzie można to zobaczyć

5 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, a dotyczącej przepisów ustawy zwanej „kagańcową”, „dyscyplinującą” lub „represyjną”. Chodzi m.in. o wprowadzony nią zakaz sądowej kontroli statusu sędziego. Wydarzenie będzie można oglądać w Internecie.

Publikacja: 23.05.2023 11:33

TSUE ogłosi wyrok ws. ustawy kagańcowej. Będzie można to zobaczyć

Foto: TSUE


Chodzi o zarzuty Komisji do ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Komisja uważa, że część przepisów nowelizacji narusza prawo UE. Skargę w tej sprawie złożyła do TSUE w kwietniu 2021 r.

Czytaj więcej

Polskie sądy czekają na wyrok Luksemburga, chodzi o sędziów oraz ustawę kagańcową

Komisja stoi na stanowisku, że nowe przepisy nie pozwalają polskim sądom na weryfikację, czy spełnione są unijne standardy dotyczące niezawisłego i bezstronnego sądu, poprzez uniemożliwienie kontroli sądowej zgodności z prawem powołania sędziów. Sędziom nieprzestrzegającym tego zakazu grozi postępowanie dyscyplinarne. Ponadto Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która nie spełnia standardu niezawisłości i bezstronności, ww. ustawa powierzyła rozpoznawanie spraw mających bezpośredni wpływ na status sędziów i pełnienie przez nich urzędu. Sprawy te dotyczą m.in. wydawania zezwoleń na wszczęcie postępowania karnego przeciwko sędziom lub ich zatrzymaniu.

14 lipca 2021 r. na wniosek Komisji wiceprezes Trybunału wydał postanowienie nakazujące Polsce zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, zwłaszcza dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN, do czasu wydania wyroku w sprawie. Polska nie wykonała tego postanowienia, więc wiceprezes Trybunału, znów na wniosek Komisji,  27 października 2021 r. nakazał Polsce zapłatę na rzecz Komisji dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1.000.000 EUR. Na mocy postanowienia z 21 kwietnia 2023 r. stawka tej kary została obniżona do 500.000 euro.

Ogłoszenie wyroku planowane jest na godz. 14.30 w wielkiej sali rozpraw Trybunału.  TSUE przewiduje  retransmisję wydarzenia na swojej stronie internetowej oraz  na platformie Europe by Satellite.

Czytaj więcej

501 milionów euro - tyle Polska straciła na sporze z Brukselą o praworządność

W połowie grudnia 2022 r. na prośbę TSUE w sprawie ustawy kagańcowej wypowiedział się rzecznik generalny Anthony Michael Collins. Jego zdaniem, ustawa ta z naruszeniem prawa unijnego odebrała polskim sądom możliwość zapewnienia, że prawo Unii zawsze będzie stosowane przez niezależny i bezstronny sąd, powierzyła nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej SN wyłączną właściwość w sprawach dotyczących statusu sędziego, a także naruszyła prawa sędziów do poszanowania ich życia prywatnego i ochrony ich danych osobowych.

- Ustawa kagańcowa zakazuje wszystkim polskim sądom podnoszenia lub kwestionowania zgodności z prawem powołania sędziego lub jego uprawnienia do orzekania. Zakaz taki wykracza poza zobowiązanie sądów krajowych do powstrzymania się od kontroli aktu powołania na stanowisko sędziego wydanego przez Prezydenta RP i pozbawia polskie sądy możliwości oceny kwestii dotyczących niezawisłości składu orzekającego - uznał Anthony Michael Collins.

Chodzi o zarzuty Komisji do ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Komisja uważa, że część przepisów nowelizacji narusza prawo UE. Skargę w tej sprawie złożyła do TSUE w kwietniu 2021 r.

Komisja stoi na stanowisku, że nowe przepisy nie pozwalają polskim sądom na weryfikację, czy spełnione są unijne standardy dotyczące niezawisłego i bezstronnego sądu, poprzez uniemożliwienie kontroli sądowej zgodności z prawem powołania sędziów. Sędziom nieprzestrzegającym tego zakazu grozi postępowanie dyscyplinarne. Ponadto Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która nie spełnia standardu niezawisłości i bezstronności, ww. ustawa powierzyła rozpoznawanie spraw mających bezpośredni wpływ na status sędziów i pełnienie przez nich urzędu. Sprawy te dotyczą m.in. wydawania zezwoleń na wszczęcie postępowania karnego przeciwko sędziom lub ich zatrzymaniu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży