Julia Przyłębska znów odracza rozprawę TK w sprawie kar TSUE

Wyznaczone na wtorek 24 stycznia br. posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który miał zbadać, czy kary TSUE dla Polski to nowa praktyka, czy eksces sędziowski TSUE, Julia Przyłębska znów odroczyła. Tym razem do 21 marca br.

Publikacja: 23.01.2023 11:32

Julia Przyłębska znów odracza rozprawę TK w sprawie kar TSUE

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Rp.pl, powodem kolejnego odroczenia rozprawy tym razem było pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które potrzebuje więcej czasu na sprecyzowanie swojego stanowiska.

W tej sprawie (sygn. akt K 8/21) odbywały się już posiedzenia TK w pełnym składzie. Trybunał bada wniosek prokuratora generalnego chcącego ustalić, czy trybunał w Luksemburgu wyszedł poza swoje kompetencje wymierzając kary finansowe za niezastosowanie się Polski do środków tymczasowych. Chodzi o zbadanie pod kątem Konstytucji RP art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz art. 39 statutu TSUE w zakresie, w jakim są podstawą do nakładania przez TSUE na Polskę takich kar finansowych.

Zbigniew Ziobro wskazuje w uzasadnieniu wniosku, że stosowanie środków tymczasowych nie wynika z traktatów, a reguluje to statut TSUE, w dodatku postanowienia wydaje jednoosobowo prezes lub sędzia go zastępujący, co stanowi pozatraktatowe rozszerzenie kompetencji przyznanych Unii. Skorzystano wprost z tego środka m.in. w sprawie Turowa, nakazując Polsce natychmiastowe zaprzestania wydobycia węgla a następnie zapłatę kary 500 tys. euro dziennie. Na październikowej rozprawie przedstawiciela prezydenta prof. Dariusz Dudek wskazywał, że być może chodzi tu nie tyle o stałą praktykę TSUE, a więc już normę prawną, ale eksces wiceprezesów TSUE. Dlatego że ich postanowienia oczekiwały wykonania przez Polskę rzeczy niemożliwych, jak natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla i zamknięcie wielkiej elektrowni. W wystąpieniu prof. Dudka padła sugestia o potrzebie niezaostrzania sporu z Brukselą. Przedstawiciel głowy państwa nie wskazał jednak, jakiego oczekuje orzeczenia TK.

Dodajmy, że w TK i wokół niego toczy się konflikt o to, czy Julia Przyłębska jest jeszcze prezesem TK. Upłynęło bowiem już sześć lat jej kadencji na tym stanowisku. Sama Przyłębska nie uznaje takich interpretacji twierdząc, że prezesem może być jeszcze dwa lata, czyli do końca swojej sędziowskiej kadencji.

Gdyby jednak nie była już prezesem, to jako najstarsza stażem sędzia TK wykonuje obowiązki prezesa TK.

Czytaj więcej

Kary TSUE dla Polski - w TK znów długa droga do wyroku
Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę