Jak pisze portal oko.press, Prokuratura Krajowa ma ocenić czy I prezes SN Małgorzata Manowska złamała prawo nie wykonując orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie z maja 2021 roku. Wtedy sąd, w ramach tzw. zabezpieczenia, wstrzymał wykonanie decyzji Izby Dyscyplinarnej w sprawie zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W ramach tego zabezpieczenia sąd nakazał opatrzyć decyzję Izby – na stronie SN – komentarzem, że została ona wstrzymana i toczy się w jej sprawie postępowanie. Bo Paweł Juszczyszyn wytoczył SN proces, w którym domaga się uznania decyzji o jego zawieszeniu za bezprawną i usunięcia jej ze strony SN.

Czytaj więcej

Paweł Juszczyszyn sądzi się z SN o usunięcie uchwały Izby Dyscyplinarnej

Manowska odmówiła jednak wykonania zabezpieczania sądu w Olsztynie twierdząc, że nie może ingerować w decyzję Izby.

Dlatego sędzia Juszczyszyn złożył na nią zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura Krajowa odmówiła jednak wszczęcia śledztwa i teraz jej decyzję uchylił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. A dokładnie sędzia Łukasz Grylewicz, który uchylił decyzję Prokuratury Krajowej o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie. Nie jest znane uzasadnienie orzeczenia sądu, bo sędzia odroczył jego sporządzenie - czytamy w oko.press.

Przypomnijmy, że sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 roku. Od tamtej pory nie orzeka, mimo iż wielokrotnie wnosił do prezesa macierzystego Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego o przywrócenie do pracy.