Mediatorzy zwrócili uwagę na lekceważący stosunek wymiaru sprawiedliwości.

- My również, jako środowisko mediatorów, jesteśmy ignorowani i pomijani przez wymiar sprawiedliwości, nawet w rozwoju rynku mediacji – czytamy w liście.

- Dostrzegamy jednak wielką moc i potrzebę solidarności w obronie wartości państwa prawa, których nośnikiem i inicjatorem jest palestra oraz samorządy prawnicze – czytamy w liście Izby - dodała Izba.

- Bez wątpliwości dostrzegamy potrzebę solidarnego działania, bo rozwój społeczeństwa obywatelskiego i alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, rozwój idei sądu otwartego - jest współzależne od dialogu i partnerskiego i podmiotowego współdziałania. Poprzez Okrągły Stół Organizacji Mediatorów, Regionalne i Krajowe Kongresy, jak również Sejmiki Mediatorów i Kampanie Społeczne dajemy dowód przywiązania do idei wolności i porozumienia, jak również współpracy ze środowiskami prawniczymi – piszą Mediatorzy.