Zgromadzenie sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zwróciło się o "dalsze wyznaczanie składów orzekających w Izbie w sposób minimalizujący ryzyko naruszenia tego prawa [do niezależnego i bezstronnego sądu - przyp. red.] w wyniku działalności Krajowej Rady Sądownictwa niedającej wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz wręczania aktów powołania na stanowiska sędziowskiego na podstawie procedury nominacyjnej rażąco naruszającej prawo".

Uchwała Izby Pracy

Uchwała Izby Pracy

rp.pl

Jednocześnie sędziowie Izby zadeklarowali "pełne poszanowanie dla praw i obowiązków wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, doprecyzowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwzględnieniem standardu konstytucyjnego wypracowanego przez Trybunał Konstytucyjny działający jako sąd niezależny i ukształtowany zgodnie z prawem".

Wcześniej z podobnym wnioskiem do prezesa Izby Karnej zwróciło się 21 sędziów tej Izby.

Czytaj więcej

Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego
Prezes Manowska do sędziów: albo respektujcie nowych albo odejdźcie