Wręczenie 54. Nagrody im Theodora Heussa odbyło się pod hasłem przewodnim: „Każdemu jego własna demokracja? Nie ma demokracji bez praworządności!"

Fundacja Theodora Heussa wyróżniła prof. Małgorzatę Gersdorf za „wzorową niezłomność, jednoznaczną postawę i odwagę cywilną w służbie obrony warunków nieodzownych dla istnienia demokracji konstytucyjnej"- napisał w liście skierowanym do Pierwszej Prezes SN prof. Ludwig Theodor Heuss, Prezes Fundacji.

Tegoroczną nagrodę otrzymuje „kobieta, która odmówiła podporządkowania się zarządzeniom polskiego rządu i polskiego parlamentu" – powiedziała w laudacji wiceszefowa fundacji, była minister sprawiedliwości Niemiec Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

– Powołując się na art. 183 ustęp 3 polskiej konstytucji, zgodnie z którym powołana została przez prezydenta Polski na sześcioletnią kadencję, wytrwale odmawia zaakceptowania zarządzonego ustawą przejścia w stan spoczynku i rezygnacji z urzędu pierwszej prezes Sądu Najwyższego – podkreśliła.

Nagroda nosi imię pierwszego Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, którego kadencja trwała od 1949 do 1959 roku. Fundacja Theodora Heussa została założona w 1964 roku, niedługo po jego śmierci, a jej celem jest promowanie za pomocą corocznej nagrody wzorcowych zachowań demokratycznych, czynnej tolerancji społecznej i idei zrozumienia międzynarodowego w duchu pojednania w celu upamiętnienia unikalnej osobowości i osiągnięć życiowych jej patrona.