Ustawa z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (poz. 2600) jest największą reformą kodeksu karnego ostatnich lat i wynikiem realizacji postulatu zaostrzenia prawa karnego oraz surowszego traktowania przestępców. Ustawa z wyjątkami, wskazanymi poniżej, wchodzi w życie 14 marca 2023 roku.

Zmiana idąca najdalej