Rząd zwiększy rezerwę budżetową, przeznaczoną zwykle na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i na operacje wojskowe, z 6,5 do 8,5 mld euro   — wyjaśnił minister w rozgłośni Europe 1. Środki te będą pochodzić z istniejących pozycji w budżecie, nie spowodują więc zwiększenia deficytu, ani nie wywołają podwyżki podatków.

W wystąpieniu noworocznym prezydent Francois Hollande obiecał, że w tym roku władze zatrzymają wzrost bezrobocia, wynoszącego 10,3 proc. wyraził nadzieję na szybkie wdrożenie planów tworzenia tysięcy miejsc pracy z pomocą państwa i zachęt dla firm, by zatrudniały młodych ludzi. Francuzi są jednak sceptyczni, ankieta IFOP dla tygodnika „Le Journal du Dimanche" wykazała, że trzy czwarte respondentów nie wierzy w realizację tych obietnic.

Minister Cahuzac wyjaśnił też, że rząd nie rezygnuje z wprowadzenia progu 75 proc. podatku od rocznych dochodów ponad miliona euro. Francuski Trybunał Konstytucyjny odrzucił go w grudniu jako niezgodny z ustawą zasadniczą, co było dużym ciosem politycznym dla socjalistów. Rząd wprowadzi poprawki tak, aby spełniał wymogi konstytucyjne i zatwierdzi nową wersję podatku w tym roku do pobierania go za 2014 r.

Cahuzac wykluczył dalsze podwyższanie podatku dochodowego za kadencji F. Hollande. — Zwróciliśmy się do społeczeństwa o znaczny wysiłek w 2013 r. Potrzebna jest stabilizacja podatkowa, więc taka będzie polityka rządu w tej kadencji. Żądanie więcej byłoby zapewne domaganiem się zbyt wiele — dodał.