Raportowanie schematów podatkowych i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to nowe obowiązki nałożone ostatnio na biegłych rewidentów. Powodują one wiele ryzyk w ich pracy. Polska Izba Biegłych Rewidentów zamierza wydać nowe wytyczne dla audytorów dotyczące procedur akceptacji klienta.

– Chcemy w ten sposób zminimalizować ryzyko podczas badania – wyjaśniała prezes PIBR Barbara Misterska-Dragan podczas dorocznej konferencji audytingu w podwarszawskiej Jachrance. – Wciąż obowiązuje nas standard badania zobowiązujący do zgodności z prawem, ale otoczenie prawne znacznie się rozwinęło – powiedziała.

Na przykład raportowanie schematów podatkowych kojarzy się raczej z doradcami podatkowymi niż z biegłymi rewidentami. Samo badanie bilansu nie powoduje żadnych obowiązków z raportowaniem. – Wystarczy, że audytor udzieli firmie porad podatkowych, nawet niespisanych, a już może być uznany za wspomagającego schematy – zauważył Robert Jurkiewicz z firmy PwC.

Czytaj także:

Nowa formuła pieczy nad działalnością audytorów - debata "Rzeczpospolitej"

Obowiązujące od 26 listopada nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy sklasyfikowały biegłych rewidentów jako tzw. instytucję zobowiązaną. Oznacza to, że podczas badania trzeba zwracać uwagę, kto w danej strukturze biznesowej jest rzeczywistym beneficjentem korzyści biznesowych.

– Musimy też sprawdzać wewnętrze procedury u klientów związane z raportowaniem do generalnego inspektora informacji finansowej – przypomniał Wojciech Kuśmierowski z firmy Audit Quality Monitoring.