Zgodnie z artykułem 52 ustawy o rachunkowości (dalej: ustawa) za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Ustawa określa również termin sporządzenia sprawozdania do 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Z uwagi na braki kadrowe w działach księgowych spowodowane skutkami pandemii Covid termin sporządzenia sprawozdań za rok 2021 był przedłużony o 3 miesiące, czyli do końca czerwca 2022 r. Na ten moment ciężko określić czy podobna sytuacja będzie miała miejsce w nadchodzącym roku 2023, dlatego najlepiej przyjąć dzień 31 marca 2023 roku jako obowiązujący i  się na spełnienie tego ustawowego wymagania.