Justyna Horla

Podpisywanie sprawozdań finansowych w 2022 roku

W bieżącym roku podpisywanie sprawozdań finansowych było nie lada wyzwaniem. Nie tylko ze względu na przedłużony termin, ale również na niepewną sytuację makroekonomiczną. Przedstawiamy najczęstsze problemy z jakimi spotkały się spółki podczas zamknięcia roku poprzedniego oraz informacje na co powinno się zwrócić uwagę podczas nadchodzącego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW

Ujawnienie poszczególnych informacji jest prawnym obowiązkiem spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Informacje bezpośrednio wpływają na przejrzystość oraz konkurencję cenową. Jest to kluczowy kanał umożliwiający inwestorom nadzorowanie zainwestowanych funduszy, gdzie podejmowane są decyzje inwestycyjne na rynku papierów wartościowych.