Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1719) odsunięto do 1 stycznia 2024 r. wejście w życie dwóch ważnych zmian w podatkach dochodowych.

Od 1 stycznia 2023 r. miała zostać obniżona do kwoty 8 tys. zł wartość transakcji B2B określona w art.19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU 2021 r. poz. 162). Konsekwencje niezastosowania się do obowiązku nałożonego w Prawie przedsiębiorców znajdują się w ustawach podatkowych: