Leszek Lewandowicz

Co to jest „wartość transakcji”

Trwa poprawianie Polskiego Ładu. Jedną ze zmian miało być obniżenie kwoty, do której można regulować należności gotówką zarówno w transakcjach B2B (przedsiębiorca – przedsiębiorca), jak i B2C (przedsiębiorca – konsument).

Obliczenie prewspółczynnika – ciąg dalszy problemów praktycznych

Podatnik z ostrożności zwykle stosuje metodę mniej dla siebie korzystną, ale zdecydowanie bezpieczniejszą. Biorąc pod uwagę sposób działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ostrożne podejście jest w pełni uzasadnione.

Praktyczne problemy z obliczeniem proporcji

Przepisy, dotyczące stosowania tzw. prewspółczynnika przy częściowym odliczaniu podatku naliczonego, obowiązują od 2016 r., ale ich interpretacja nadal jest przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Zeznanie roczne i sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r.

Od kilku lat zmiany w przepisach zmierzają do narzucenia, w jak najszerszym zakresie, wymogu elektronicznego kontaktu z instytucjami państwowymi, zwłaszcza przy rozliczaniu należności publicznoprawnych. Wywiązanie się z obowiązków, popartych drakońskimi karami, stwarza problemy dla coraz większej grupy osób i podmiotów.

Agenci turystyczni – touroperatorzy: spór o korektę rozliczeń

Problem stosowania stawki VAT w wysokości 0 proc. do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu usług sprzedaży imprez turystycznych, świadczonych w imieniu i na rzecz touroperatorów, które odbywają się poza terytorium Unii Europejskiej został zasygnalizowany w artykule „Agenci turystyczni – touroperatorzy: spór o korektę rozliczeń" („Rzeczpospolita" z 11 września 2019 r.).

Touroperatorzy i agenci turystyczni - dylematy korekty rozliczenia VAT

Samo wystawienie faktury korygującej nieprawidłową stawkę podatku nie powinno budzić wątpliwości, ale rysuje się spór pomiędzy agentami a touroperatorami dotyczący podstawy opodatkowania - jedna ze stron może stracić możliwość odliczania VAT w wysokości 23 procent

Touroperatorzy – spór o korektę rozliczeń VAT

O ile samo wystawienie faktury korygującej nieprawidłową stawkę podatku nie powinno budzić wątpliwości, to rysuje się spór pomiędzy agentami a touroperatorami dotyczący podstawy opodatkowania – jedna ze stron może stracić możliwość odliczania VAT w wysokości 23 procent.