Zmiany w praktyce audytorskiej w dynamicznej gospodarce i reformującym się otoczeniu prawnym to temat XVII dorocznej konferencji biegłych rewidentów w podwarszawskim Serocku. Najnowsze doświadczenia audytorów wskazują, że coraz częściej klienci oczekują od nich nie tylko badania sprawozdań finansowych, ale i aktywności w procesie decyzyjnym.

– Opinia biegłego rewidenta już nie jest postrzegana jako „notarialne" potwierdzenie danych ze sprawozdania finansowego. Rady nadzorcze i komitety audytowe oczekują od nas opinii o stosowaniu prawa podatkowego, prawa pracy, rachunkowości i sposobie zarządzania firmami – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, organizatora konferencji.

Audytorzy mają świadomość, że wkrótce prawo może to nowe doradztwo ograniczyć. Rząd pracuje bowiem nad zmianami w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Ta nowela, wypełniająca zresztą postanowienia europejskiej dyrektywy, ograniczy doradztwo (np. podatkowe) dla firm, w których dany audytor bada bilans.

Niezależnie od zmian prawnych audytorzy muszą się zmierzyć z nowymi wyzwaniami wynikającymi z rozwoju techniki. Podczas konferencji wskazywano, że jednym z takich wyzwań jest magazynowanie danych o firmach (zawartych m.in. w raportach biegłych rewidentów) w chmurze obliczeniowej. Konferencja zakończy się w środę. Bieżące relacje można śledzić na stronie internetowej www.dka.kibr.orgm.