Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

Biegły rewident jest podmiotem, którego usługi mogą być wykorzystane wbrew ich przeznaczeniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zatem jest on instytucją zobowiązaną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Może on wykonywać swój zawód jako: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik firmy audytorskiej, osoba fizyczna pozostająca z firmą audytorską w stosunku pracy lub jako osoba fizyczna która zawarła z firmą audytorską umowę cywilnoprawną.

Aktualizacja: 31.08.2021 14:52 Publikacja: 31.08.2021 00:01

Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

Foto: Adobe Stock

Dla biegłego rewidenta obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: AML) rozpoczynają się już przed nawiązaniem współpracy z klientem. Audytor jest zobligowany do dokonania oceny ryzyka klienta poprzez przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych. W przypadku negatywnego wyniku oceny ryzyka klienta lub gdy ustalenie beneficjentów rzeczywistych nie jest możliwe, biegły rewident nie powinien rozpocząć współpracy z klientem, a już podjętą – rozwiązać.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału