Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

Biegły rewident jest podmiotem, którego usługi mogą być wykorzystane wbrew ich przeznaczeniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zatem jest on instytucją zobowiązaną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Może on wykonywać swój zawód jako: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik firmy audytorskiej, osoba fizyczna pozostająca z firmą audytorską w stosunku pracy lub jako osoba fizyczna która zawarła z firmą audytorską umowę cywilnoprawną.

Aktualizacja: 31.08.2021 14:52 Publikacja: 31.08.2021 00:01

Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

Foto: Adobe Stock

Dla biegłego rewidenta obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: AML) rozpoczynają się już przed nawiązaniem współpracy z klientem. Audytor jest zobligowany do dokonania oceny ryzyka klienta poprzez przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych. W przypadku negatywnego wyniku oceny ryzyka klienta lub gdy ustalenie beneficjentów rzeczywistych nie jest możliwe, biegły rewident nie powinien rozpocząć współpracy z klientem, a już podjętą – rozwiązać.

Pozostało 85% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Wybierz ofertę dla Ciebie

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności