Dr Agnieszka Grabowska-Toś była gościem magazynu Rzecz o Prawie. Podczas rozmowy przyznała, że przyjęta przez Sejm w ostatni piątek nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami nie sprawi, że użytkowanie wieczyste w Polsce przejdzie do lamusa. To wymagałoby zmiany szeregu innych ustaw, w tym obowiązującego kodeksu cywilnego. Ale nawet przedsiębiorcy, którzy w założeniu mieliby skorzystać z nowych rozwiązań i „uwłaszczyć się” na dogodnych zasadach, niekoniecznie zdecydują się na wykup użytkowanych nieruchomości. - Wielu firmom nie będzie się to opłać z uwagi na wyczerpany, np. w związku z pandemią, limit pomocy publicznej i wymóg dopłaty, a co za tym idzie w praktyce konieczność zapłacenia kwoty odpowiadającej rynkowej wartości nieruchomości – tłumaczyła ekspertka.

Czytaj więcej

Firmy będą mogły wykupić użytkowane wieczyście grunty. Ale za ile?

W drugiej części programu Ewa Szadkowska rozmawiała z Agatą Koschel-Sturzbecher z Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tematem była niedawna nowelizacja Kodeksu Etyki Adwokackiej i poluzowanie zasad promowania się przez członków samorządu. Jak podkreśliła mec. Koschel-Sturzbecher głównym celem zmian było dostosowanie regulacji do rozwiązań unijnej dyrektywy usługowej.

– W mojej ocenie nie mamy do czynienia z rewolucją, tylko z ewolucją – stwierdziła adwokat. Wyjaśniła też, że pojęcie „informacji handlowej”, którym posługuje się kodeks etyki, jest bardziej pojemne od określenia „reklama”.

Czytaj więcej

Rewolucja w palestrze: adwokaci mogą się już reklamować