Rewolucja w palestrze: adwokaci mogą się już reklamować

Naczelna Rada Adwokacka zniosła w piątek wszystkie całkowite zakazy korzystania z informacji handlowych przez adwokatów. Nie oznacza to, że kancelarie będą mogły reklamować się jak każda inna firma, wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach.

Publikacja: 27.05.2023 09:06

Rewolucja w palestrze: adwokaci mogą się już reklamować

Foto: Adobe Stock

Uchwałę, zmieniającą zapisy Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania z informacji handlowej i reklamy Naczelna Rada Adwokacka przyjęła podczas posiedzenia plenarnego 26 maja 2023 r. po ponad dwuletnich przygotowaniach. Weszła w życie  z chwilą podjęcia, czyli już obowiązuje.

Czytaj więcej

Mało uwag do nowych zasad reklamowania usług przez adwokatów

Zniesiony został dotychczasowy - i nie zawsze przestrzegany -   kategoryczny zakaz reklamowania przez adwokatów swoich usług. Teraz każdy adwokat ma prawo  posługiwania się informacją handlową, choć z zastrzeżeniem, że musi być ona  zgodna z zasadami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Przy czym uściślono, że informacja handlowa oznacza każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata.

Zasad  jest sporo. Co oczywiste, informacja handlowa nie może uchybiać zasadom etyki lub godności zawodu, m.in. nie może naruszać zasady lojalności i koleżeństwa, nie może być porównawcza, nierzetelna, podstępna, nieprawdziwa, natarczywa lub niestosowna. Adwokat reklamujący swoje usługi, nie może  stwarzać choćby prawdopodobieństwa wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników świadczonej pomocy prawnej, wprowadzać w błąd lub wyzyskiwać taki błąd, nadużywać zaufania, wykorzystywać łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy. Reklama nie może być także umieszczana w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu, a poza tym musi być oznaczona jako pochodząca od adwokata i umożliwiać jednoznacznie jego identyfikację.

Czytaj więcej

"Odejście od zakazu reklamy adwokackiej oznaczać będzie wolnoamerykankę"

Informacja handlowa może zawierać odniesienia do prowadzonych przez adwokata spraw, jego klientów lub zawierać ich opinie pod warunkiem, że adwokat poinformuje klienta o formie, treści, sposobie, kontekście informacji handlowej i dysponuje jego zgodą w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na ich publikację.

W ramach informacji handlowej, adwokat może przedstawiać stawki wynagrodzeń, metody ich obliczania oraz informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Informacje te  muszą być sformułowane  jednoznacznie, konieczne jest zwłaszcza wyraźne określenie, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki, podatki oraz inne opłaty.

Adwokat może też informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez oferty w postępowaniu o charakterze przetargu, konkursu lub oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta, które to informacje mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty.

Za reklamy, które zostaną opublikowane przez osoby trzecie w imieniu adwokata lub na jego rzecz odpowiedzialny będzie on sam. I to on będzie musiał dbać, by były zgodne z zasadami etyki.

Co ważne, adwokata będzie obowiązywał zakaz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa, zasad współżycia społecznego lub w sposób sprzeczny z godnością zawodu.  Adwokatura od wielu lat sygnalizuje, że do takich podmiotów mogą należeć na przykład tzw. kancelarie odszkodowawcze.

Czytaj więcej

Joanna Parafianowicz: Czy powinniśmy się czuć przedsiębiorcami drugiej kategorii

Uchwałę, zmieniającą zapisy Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania z informacji handlowej i reklamy Naczelna Rada Adwokacka przyjęła podczas posiedzenia plenarnego 26 maja 2023 r. po ponad dwuletnich przygotowaniach. Weszła w życie  z chwilą podjęcia, czyli już obowiązuje.

Zniesiony został dotychczasowy - i nie zawsze przestrzegany -   kategoryczny zakaz reklamowania przez adwokatów swoich usług. Teraz każdy adwokat ma prawo  posługiwania się informacją handlową, choć z zastrzeżeniem, że musi być ona  zgodna z zasadami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Przy czym uściślono, że informacja handlowa oznacza każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów