Tag:

Etyka i Reklama Prawników

Grabowska-Toś: Użytkowanie wieczyste nie odejdzie tak szybko do lamusa

Rok na wystąpienie przez przedsiębiorcę z roszczeniem o wykup użytkowanego wieczyście zabudowanego gruntu to zbyt krótki okres – uważa dr Agnieszka Grabowska-Toś, ekspertka w dziedzinie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego.

Joanna Parafianowicz: Co obnażyła dyskusja o składce

Zaskakujące, co trzeba tłumaczyć obrońcom praw i wolności.

Dopiero praktyka pokaże, jak adwokat może się reklamować

Palestra w piątek zniosła ostatecznie zakaz reklamy, ale pozostawiła wiele jej ograniczeń – a to, co realnie wolno, pokaże działanie pionu dyscyplinarnego.

Adwokat już nie musi mieć szyldu

Naczelna Rada Adwokacka zmieniła w piątek regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach. Zmiany dotyczą m.in. dodania do form pisemnych formę elektroniczną, a także oznaczania lokalu kancelarii.

Rewolucja w palestrze: adwokaci mogą się już reklamować

Naczelna Rada Adwokacka zniosła w piątek wszystkie całkowite zakazy korzystania z informacji handlowych przez adwokatów. Nie oznacza to, że kancelarie będą mogły reklamować się jak każda inna firma, wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach.

Nowelizacja kodeksu etyki wymagała doprecyzowania

Adwokaci popierają możliwość promowania się, ale zwracają uwagę na niejasne terminy użyte w konsultowanym projekcie.

Mało uwag do nowych zasad reklamowania usług przez adwokatów

Zakończyły się konsultacje projektu zmian w kodeksie etyki adwokackiej. Prace nad dokumentem wchodzą w finałowy etap.

Joanna Parafianowicz: Gdy adwokaci nie podają sobie ręki

Koleżeństwo prawników i bycie na ty nie kłóci się profesjonalizmem.

Mec. Jerzy Naumann: Adwokaci niczym nie handlują

Należałoby wejść w spór, podjąć merytoryczną polemikę z poglądami zawartymi w skardze Komisji Europejskiej, a nie zmieniać zasady deontologiczne – mówi Jerzy Naumann, adwokat.

"Odejście od zakazu reklamy adwokackiej oznaczać będzie wolnoamerykankę"

Należałoby działać po adwokacku, a więc wejść w spór, podjąć rzeczową, merytoryczną polemikę z poglądami zawartymi w skardze Komisji Europejskiej, a nie zmieniać zasady - mówi Jerzy Naumann, adwokat.