Tag:

Etyka i Reklama Prawników

Robert Damski: Historia jednego tweeta

O mały włos, a byłbym jedynym ukaranym za wybory kopertowe.

Ewa Szadkowska: KRS nauczy etyki

Czy sędziowie wezmą sobie do serca etyczne wskazówki członków obecnej KRS? Śmiem wątpić.

Sędzia w mediach nie wszystko może

Prowadzenie medialnej sprawy nie upoważnia do bycia rzecznikiem prasowym klienta.

Działać tu i teraz

Sędziowie jednym głosem w sprawie posunięć ministra sprawiedliwości

Ewa Szadkowska: Gdy marznie sędzia na L4

Efektem ubocznym sporu o praworządność może być znalezienie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań. Na przykład tych, które dotyczą zasad etyki sędziowskiej.

Trudna droga do odbudowy etosu

Jakość wymiaru sprawiedliwości zależy od kwalifikacji etycznych i profesjonalizmu sędziów.

Maciej Zaborowski: Pytanie trudne w swej prostocie: skąd adwokat bierze klientów

Wspólny mianownik to umiejętność słuchania. Nie mówienia o swoich problemach ani – to jeszcze gorzej – o osiągnięciach, ale empatia i szukanie zrozumienia problemów drugiej osoby - o tym, skąd adwokat bierze klientów pisze Maciej Zabrowski.

Maciej Zaborowski: Dyscyplinarka za pro bono - nie idźmy tą drogą

Pracę pro bono powinno się premiować jeszcze na studiach prawniczych.

Jakub Medrala: Reklama korzystna dla rynku

Młody prawnik będzie miał duży problem, jak bez reklamy poinformować, że wykonuje zawód – mówi Jakub Medrala, prawnik praktykujący w stanie Newada w USA.

Sąd Najwyższy to nie III instancja. Kara dyscyplinarna dla radcy utrzymana

Kasacja musi odnosić się do orzeczenia sądu odwoławczego, a nie dążyć de facto to ponownego zbadania orzeczenia I instancji. Przypomniał o tym SN, oddalając kasację ukaranego upomnieniem prawnika, który w mailu groził przeciwnikowi procesowemu.