Tag: Etyka i Reklama Prawników

Reklama adwokacka – czego oczekują klienci i pełnomocnicy?

Członkowie palestry wskazują, że obecne ograniczenia w reklamie szkodzą zarówno ich kancelariom, jak i poszukującym pomocy klientom.

Paweł Skuczyński: konflikt interesów w pracy radcy prawnego w nowej odsłonie

Fundamentalny charakter zmian dotyczących konfliktu interesów w zawodzie radcy prawnego polega na nowym podejściu do jego badania oraz zarządzania sytuacjami, w których wystąpił.

Sprawa Orlenu: czy kancelaria może doradzać firmie i jej prezesowi?

Obsługa spółki i osoby nią zarządzającej przez tę samą kancelarię jest możliwa, jeśli wykluczy się – indywidualnie oceniany w każdej sprawie – potencjalny konflikt interesów.

Zmiany w kodeksie etyki: Radca zachowa negocjacje w tajemnicy przed kolegami z firmy

Po kilkumiesięcznym vacatio legis zmiany w radcowskim kodeksie etyki przyjęte na krajowym zjeździe zaczną obowiązywać 1 stycznia.

Jeden adwokat dla kilku osób

O sprzeczności interesów oskarżonych można mówić, gdy obrona jednego z oskarżonych w sposób nieuchronny naraża dobro drugiego z nich – uważa RPO i chce zmian.

Joanna Parafianowicz: Dobro wspólne czy zawodowa zazdrość

Procedury mediacyjne wyjęto spod prawa? Co w Vegas, zostaje w Vegas?

Śledztwo za niedopuszczenie do orzekania

Prokuratura musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie odmowy dopuszczenia do pracy sędziego Tulei.

Aneta Łazarska: Komornik - profesja wysokiego ryzyka

Jeśli deprecjonuje się sądy, to daje się społeczne przyzwolenie na nieakceptowalne zachowania.

Rafał Rozwadowski: Immunitet sędziowski – anachroniczny czy aktualny

Każde ograniczenie immunitetu zmniejsza niezawisłość sędziowską.

Andrzej Tokaj: Światowa palestra o współczesnych wyzwaniach

Po zimnej wojnie wieszczono triumf liberalno-demokratycznych ideałów. To była mrzonka.