Tag: Etyka i Reklama Prawników

Marek Domagalski: Ograniczona prywatność sędziego

Sędzia, zwłaszcza znany, który znajdzie się w trudnej sytuacji w nawale pytań prasy, powinien na nie odpowiadać. Nie sztuka być osobistością, gdy wszystko idzie gładko, zresztą nie o sztukę tu chodzi, ale o obowiązki.

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (2)

Niezrozumiałe jest, dlaczego niektóre areszty nadal rejestrują widzenia obrońców z ich klientami.

U radców prawnych idą duże zmiany

Do 15 lutego samorząd zbiera wśród swoich członków informacje, jakich zmian oczekują w korporacyjnych przepisach.

Jarosław Gwizdak: Temat rzeka, czyli prawnicze social media

W czasach portali społecznościowych trudno o definicję, co wolno sędziom.

Prawnik nie złamał etyki, zbyt wcześnie zaczynając wyścig po prezydenturę

Prowadzenie przez radcę prawnego kampanii wyborczej na prezydenta miasta przed jej formalnym rozpoczęciem jest naruszeniem kodeksu wyborczego, ale nie deliktem dyscyplinarnym.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych: Wiedzy nigdy za wiele

Nie można przyjąć, że radczyni prawna wypełniła obowiązek doskonalenia zawodowego skoro nie uzyskała wymaganej ilości punktów w przyjętym cyklu szkoleniowym.

Tajemnica zawodowa: Sekret w interesie sądu i obywatela

Przepisy o tajemnicach zawodowych poszczególnych profesji są ze sobą nieskorelowane i wymagają pilnych zmian – mówili przedstawiciele adwokatów, radców prawnych, lekarzy i mediów.

Kontrowersyjna reklama w służbie prawników

Czy zapłacenie za pierwsze miejsce w wyszukiwarce to delikt? Adwokaci czekają na jasne reguły.

Joanna Parafianowicz: Etyka adwokacka to coś więcej niż zbiór narzuconych zasad

Nie tylko dyskusja nad projektem zmian w kodeksie etyki adwokackiej, ale i codzienna obserwacja przedstawicieli palestry wskazuje, że dyskusja o postępowaniu – godnym, przyzwoitym, należytym, bądź pożądanym, niezależnie od czasów, w których żyjemy – jest adwokaturze potrzebna.

Czy "adwokatka" narusza godność zawodu adwokata?

Do Komisji etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło zapytanie, czy używanie terminu adwokatka jest naruszeniem godności zawodu adwokata.