Późnym popołudniem w czwartek ruszyło posiedzenie sejmowej komisji, gdzie może nastąpić finalizacja kompromisu wokół prezydenckiego projektem zmian ustawy o Sądzie Najwyższym.

O kierunkowym kompromisie mówiły obie strony już w środę, a w czwartek trwały intensywne prace przedstawicieli obu stron, łącznie z przedstawicielami prezydenta.

Poczyniono kolejne uzgodnienia. Skupiają się one na teście niezawisłości i bezstronności sędziów, któremu zwłaszcza w zakresie zaprezentowanym w prezydenckim projekcie sprzeciwia się Solidarna Polska, ale jest gotowa do jego poparcia z poprawkami.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna: niepewna ugoda

Jak potwierdzili „Rz” poseł PiS Marek Ast, przewodniczący komisji, oraz Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i poseł SP, jedna z uzgodnionych w czwartek poprawek SP to uproszczenie rozpatrywania wniosków o przeprowadzenie tego testu. Zamiast dwóch instancji, z SN na końcu i kilkuosobowymi składami wylosowanych sędziów, ma być procedura stosowana obecnie w sprawach cywilnych, dotycząca wniosku o wyłączenie sędziego, który rozpoznaje jeden sędzia tego samego sądu, co zabiera najwyżej kilka dni, a nieraz kilka godzin. Poprawki zmierzają do tego, by składający wniosek o przeprowadzenie testu wykazał istotny związek jego zastrzeżeń do sędziego z daną sprawą, a test nie był wykorzystywany do pozamerytorycznych demonstracji w sądach.

Niezależnie, czy dojdzie do pełnego porozumienia, czy też nie, projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Czytaj więcej

Komisja przyjęła projekt o Sądzie Najwyższym z poprawkami PiS i Solidarnej Polski