Chodzi tu tylko o legitymizację działań już podjętych wobec sądownictwa, ale możliwe, że także tych, które dopiero zostaną podjęte.

Z kolei dr Magdalena Rycak, drugi gość Wojciecha Tumidalskiego, przypomina jakie zasady ochrony danych osobowych obowiązują w relacjach między związkiem zawodowym a pracodawcą.

Robert Grzeszczak i Magdalena Rycak

Robert Grzeszczak i Magdalena Rycak

TV.rp.pl