Koronawirus: po obniżeniu etatu pracownik nie traci na urlopie

Uprawnieni do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie zachowają taką pulę dni wypoczynku w 2020 r., mimo obniżenia im etatów na mocy tarczy antykryzysowej.

Publikacja: 06.05.2020 17:45

Koronawirus: po obniżeniu etatu pracownik nie traci na urlopie

Foto: Adobe Stock

Wiele firm decyduje się skorzystać z finansowania pensji podwładnych w systemie 20-40-40. Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którym na mocy specjalnego porozumienia obniżono wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Wsparcie przysługuje maksymalnie za trzy miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres). Wymiar etatu można obniżyć maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Tarcza antykryzysowa upoważnia więc pracodawcę do obniżenia etatu i pensji podwładnym zatrudnionym na cały etat do 0,8 etatu na trzy miesiące.

Obniżenie etatu do 0,8 na trzy miesiące liczone kalendarzowo od pierwszego dnia miesiąca (np. kwiecień, maj, czerwiec) wiąże się z koniecznością przeliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. Stosuje się przy tym zasady urlopu proporcjonalnego wynikające z kodeksu pracy.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: czy pracodawca musi zwrócić dofinansowanie, jeśli wyśle pracownika na urlop wypoczynkowy

Aby obliczyć urlop dla osoby uprawnionej do 26 dni urlopu, należy kolejno:

Krok pierwszy. Ustalić wymiar urlopu dla niepełnoetatowca w skali roku.

Wymiar ten ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 k.p.). Zatrudniony na 0,8 etatu uprawniony do 26 dni urlopu ma prawo do urlopu w skali roku:

0,8 x 26 dni = 20,8; po zaokrągleniu 21 dni.

Krok drugi. Ustalić wymiar urlopu za trzy miesiące pracy w niepełnym wymiarze po 0,8 etatu:

3/12 x 21 dni = 5,25; po zaokrągleniu 6 dni.

Krok trzeci. Obliczyć wymiar urlopu za pozostałe miesiące.

Należy ustalić liczbę dni urlopu za okres pracy na cały etat, czyli za dziewięć miesięcy:

9/12 x 26 dni = 19,5; po zaokrągleniu 20 dni.

Krok czwarty. Określić wymiar urlopu za cały rok.

W tym celu dodajemy wymiary urlopu za trzy miesiące pracy po 0,8 oraz dziewięć miesięcy na całym etacie:

6 dni + 20 dni = 26 dni.

Z powyższego wynika, że obniżka etatu do 0,8 przez trzy miesiące nie skutkuje negatywnymi dla podwładnego zmianami w zakresie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Jest to efekt podwójnego zaokrąglenia.

Nieprawidłowe byłoby natomiast pojedyncze zaokrąglenie, czyli policzenie urlopu proporcjonalnego z 20,8 dni urlopu, a nie z 21 dni. Z przywołanego przepisu art. 154 § 2 k.p. wynika bowiem wyraźnie, że przy ustalaniu wymiaru urlopu dla niepełnoetatowca przysługującego na cały rok niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę. Nie można też obniżyć wymiaru urlopu kierując się zasadą równego traktowania pracowników czy ogólnymi zasadami słuszności.

Inaczej jest w  przypadku podwładnych, którzy korzystają z niższego wymiaru urlopu. Wyliczenia przedstawiają się tu następująco:

Krok. 1. Zatrudniony na 0,8 etatu uprawniony do 20 dni ma prawo do urlopu w skali roku:

0,8 x 20 dni =16 dni.

Krok 2. Wymiar urlopu za trzy miesiące pracy w wymiarze obniżonym:

3/12 x 16 dni = 4 dni.

Krok 3. Wymiar urlopu za dziewięć miesięcy pracy w pełnym wymiarze:

9/12 x 20 dni =15 dni.

Krok 4. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego za cały rok:

4 dni + 15 dni = 19 dni.

Z powyższego wynika, że w wyniku braku zaokrągleń wymiar urlopu pracownika z niższym stażem urlopowym odzwierciedla przejściowe obniżenie etatu.

Autorka jest prawnikiem, specjalistą prawa pracy

Wiele firm decyduje się skorzystać z finansowania pensji podwładnych w systemie 20-40-40. Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którym na mocy specjalnego porozumienia obniżono wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Wsparcie przysługuje maksymalnie za trzy miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres). Wymiar etatu można obniżyć maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Tarcza antykryzysowa upoważnia więc pracodawcę do obniżenia etatu i pensji podwładnym zatrudnionym na cały etat do 0,8 etatu na trzy miesiące.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej