Ewa Drzewiecka

Dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia

W sobotę przypada święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Pracownikom, którzy nie pracują w soboty, trzeba za to święto udzielić innego dnia wolnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców a wakacyjna przerwa w szkołach

Nie ma pewności, czy rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy szkoły nie działają z uwagi na przerwę letnią, a nie COVID-19.

Kolejna wypłata opiekuńczego może być nienależna - brakuje przepisów

Stanowisko resortu pracy, że rodzice zdrowych dzieci do lat 8 mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca nie ma oparcia w przepisach.

Ulga w składkach ZUS w tarczy antykryzysowej: płatnicy zasiłków zyskają mniej

Zwolnienie ze składek obejmuje 50-proc. należności wykazanych w deklaracji jako kwota do wpłaty do ZUS. W konsekwencji firmy, które płacą zasiłki, mają prawo do mniejszej ulgi.

Tarcza antykryzysowa: czy kolejne postojowe to nowy spadek przychodów

Przedsiębiorca wnioskujący o postojowe za maj, który otrzymał to świadczenie za kwiecień, musi oświadczyć, że jego sytuacja nie uległa poprawie. Nie ma pewności, jak to rozumieć.

Koronawirus: po obniżeniu etatu pracownik nie traci na urlopie

Uprawnieni do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie zachowają taką pulę dni wypoczynku w 2020 r., mimo obniżenia im etatów na mocy tarczy antykryzysowej.

Delegacje: wyjazd nie powinien przypadać na czas zwolnienia lekarskiego

Czas dojazdu do miejsca docelowego podróży służbowej nie stanowi czasu pracy. Jednak jego związek z pracą przesądza o tym, że przejazd nie powinien przypadać na czas zwolnienia lekarskiego.

Błędne wypowiedzenie też jest skuteczne

Niezależnie od tego, jaką nieprawidłowość popełni pracodawca, wręczając podwładnemu wypowiedzenie, nie powoduje to nieważności tego oświadczenia. Rodzaj błędu ma jednak znaczenie, jeśli chodzi o roszczenia podwładnego.

Za nierówne traktowanie nie będzie odszkodowania

Każda dyskryminacja stanowi nierówne traktowanie, ale nie każde nierówne traktowanie to dyskryminacja. Od tego zaś zależy zakres żądań pracownika, który uważa, że był gorzej opłacany od osób o porównywalnych kwalifikacjach, doświadczeniu i zasługach.

Pracodawca nie może zlecić nadgodzin w święto

Trwa okres wytężonej pracy związanej z zamknięciem roku. Każda godzina jest na wagę złota. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zlecić pracę nadliczbową w święto, np. 26 grudnia, powołując się na swoje szczególne potrzeby.