Polski Urząd nie został „zamrożony" Co prawda wszystkie rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych Urzędu Patentowego RP od dnia 16 marca 2020 r. zostały odwołane, niemniej nie oznacza to, że praca Urzędu została zatrzymana. Z przedstawionych przez Urząd danych wynika, że w marcu 2020 r., czyli w czasie, gdy weszły w życie obostrzenia związane z pandemią COVID-19, Urząd otrzymał ponad 10 tys. pism, a sam był nadawcą podobnej ilości korespondencji. Dodatkowo ponad 80% pracowników Urzędu świadczy pracę zdalną. Urząd wykazuje się również aktywnością w organizacji webinariów odnośnie zmian legislacyjnych wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową, dotyczących biegu terminów materialnych, procesowych oraz na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Co istotne, czynności dokonane w okresie wstrzymania albo zawieszenia biegu terminów będą skuteczne, a sam Urząd zachęca by pomimo wprowadzonych rozwiązań dokonywać stosownych czynności, dzięki czemu nie nastąpi zwłoka w rozpoznaniu spraw.

Czytaj także: Fałszywe wezwania do zapłaty za rejestracje znaków towarowych

EUIPO patrzy z nadzieją na Azję

Zgodnie z oświadczeniem Christiana Archambeau, Dyrektora Wykonawczego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Urząd funkcjonuje bez zakłóceń, a niemal wszyscy pracownicy EUIPO pracują zdalnie. Zmniejszyła się nieco liczba nowych zgłoszeń z Europy i USA, niemniej wzrasta liczba aplikacji z Chin i innych krajów Azji. Jest to zatem dobry prognostyk na najbliższe miesiące. Co istotne, decyzją Dyrektora nr EX-20-3 z dnia 16 marca 2020 r. przedłużono do 1 maja 2020 r. „wszystkie terminy upływające w okresie od 9 marca do 30 kwietnia 2020 r. (włącznie), które dotyczą wszystkich stron w postępowaniach przed Urzędem". Powyższe obejmuje wszystkie terminy proceduralne, niezależnie od tego, czy zostały określone przez Urząd, czy wynikają z przepisów prawa (tj. są określone bezpośrednio w Rozporządzeniach). Wszyscy zainteresowani mogą jednak dokonywać wszelkich formalności i składać pisma zgodnie z dotychczasowym porządkiem poprzez formularze on-line stosowane przez EUIPO.

WIPO pod znakiem wzrostu

W związku z planem działania na czas pandemii wdrożonym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) bez zmian kontynuowanie jest przetwarzanie zgłoszeń złożonych w trybie Układu o Współpracy Patentowej (PCT), Systemu Madryckiego oraz Systemu Haskiego, a także zarządzanie innymi systemami własności intelektualnej oraz Centrum Arbitrażowym i Mediacyjnym WIPO. Zgodnie z przedstawionymi statystykami, odnotowano istotny wzrost dokonywanych zgłoszeń w stosunku do marca ubiegłego roku, który wynosi od 5 do 10%. Warte podkreślenia jest, że 96% pracowników WIPO pracuje zdalnie.

Cyfryzacja tajemnicą sukcesu

Odpowiedź na pytanie, dlaczego ten sektor tak dobrze radzi sobie w czasie trwającej pandemii jest prosta. Organizacja pracy Urzędu Patentowego RP, a w jeszcze większym stopniu - EUIPO oraz WIPO, pozwala na załatwianie większości spraw zdalnie. W tym gronie liderem jest bez wątpienia EUIPO, który za pośrednictwem platformy elektronicznej pozwala na składanie wniosków i pism w prowadzonych sprawach, wgląd do stanu sprawy, dokumentacji i wniosków stron postępowania. Warto podkreślić, iż Urząd Patentowy RP również nie pozostał w tyle, uruchamiając (na początku b.r.) „Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP". Dzięki niej można dokonać zgłoszeń o ochronę, wnieść opłaty, zamówić wyciąg z rejestru, dokonać walidacji patentu europejskiego, składać wnioski związane z obsługą spraw czy też składać wnioski dotyczące zmian w rejestrach prowadzonych przez Urząd.

Komentarz

Z danych udostępnionych przez wspomniane instytucje wynika, że dzięki wcześniejszym inwestycjom w cyfryzację nie zmniejszyły one swojej wydajności, a ich nieprzerwana praca zapewnia ciągłość w udzielaniu ochrony na rzecz zainteresowanych i uprawnionych podmiotów. Dzięki temu pełnomocnicy stron mogą je aktywnie reprezentować i pomagać zarówno w uzyskiwaniu praw, jak i ich ochronie. Polski wymiar sprawiedliwości, będący na progu zmian związanych z cyfryzacją, może zatem korzystać z modeli już wypracowanych przez Urzędu ds. IP. Wydaje się, że czas pandemii przyspieszy tempo przygotowania i wdrażania koniecznych zmian.

Tomasz Szambelan, Adwokat, Associate, Praktyka Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej w Kochański i Partnerzy Sp. k.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu uzyskiwania ochrony i naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i praw autorskich, sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych, postępowań o unieważnienie znaków towarowych, jak i nazw domen. Wspierał klientów w transakcjach korporacyjnych i związanych z obrotem nieruchomościami, świadcząc doradztwo z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej.