PCC: Polska spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową

Polska spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Aktualizacja: 18.12.2014 11:47 Publikacja: 18.12.2014 11:17

PCC: Polska spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

To sedno przedłożonej dzisiaj Trybunałowi przez rzecznika generalnego Niilo Jääskinena opinii w sprawie drukarni Multipress sp z o.o. przeciwko ministrowi finansów zainicjowanej odesłaniem prejudycjalnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. sprawy: C-357/13).

Okoliczności sprawy

W 2012 r. drukarnia Multipress Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej (SKA-w którą spółka zostanie przekształcona) w związku z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci: akcji innej spółki komandytowo-akcyjnej, akcji spółki akcyjnej oraz udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem spółki, powyższe czynności nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ze względu na przepisy dyrektywy 2008/7 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skierował do Trybunału pytanie prejudycjalne o interpretację przepisów dyrektywy 2008/7, które za spółkę kapitałową uznają taką spółkę, której udziały w kapitale lub majątku mogą stanowić przedmiot transakcji na giełdzie.

Pytanie dotyczy tego, czy według przepisów dyrektywy za spółkę kapitałową należy również uznać SKA, jeżeli z charakteru prawnego tej spółki wynika, że tylko część jej kapitału może być przedmiotem transakcji na giełdzie. Odpowiedź na to pytanie jest istotna w odniesieniu do ewentualnego zastosowania dyrektywy w zakresie, w jakim odnosi się ona do podatku od czynności restrukturyzacyjnych.

Rozstrzygnięcie

W dzisiejszej opinii rzecznik generalny zaproponował stwierdzenie przez Trybunał, że polską spółkę komandytowo-akcyjną, w której tylko część kapitału i wspólników spełnia wymogi przewidziane dyrektywą 2008/7 należy uznać za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy.

Rzecznik generalny wskazał na wstępie, że dyrektywa 2008/7 ma na celu ograniczenie w jak największym stopniu szkodliwych skutków podatku kapitałowego dla swobody przepływu kapitału i warunków konkurencji w ramach Unii oraz osiągnięcie zniesienia podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Następnie rzecznik generalny podkreślił, że dyrektywa nie precyzuje progu, od którego spółkę należałoby uważać za spełniającą przesłanki pojęcia „spółki kapitałowej". Co więcej, dyrektywa w ogóle nie wymaga, aby akcje spółki były już faktycznie przedmiotem transakcji na giełdzie. Wynika z tego raczej, że zwykła możliwość takich transakcji jest wystarczająca dla zakwalifikowania podmiotu jako spółki.

Ponadto, SKA nie jest, zdaniem rzecznika, obca prawodawstwu Unii, ponieważ mowa o niej w szczególności w pierwszej dyrektywie w sprawie spółek. Gwarancje przeznaczone do ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich mają więc do niej zastosowanie. Ponadto, w dyrektywie w sprawie rocznych sprawozdań finansowych SKA została ujęta jako spółka kapitałowa, w odróżnieniu od zwykłej spółki komandytowej, która tą dyrektywą nie jest objęta. Rzecznik zauważył również, że zgodnie z prawem polskim przepisy odnoszące się do spółek kapitałowych mają również zastosowanie do SKA w zakresie dotyczącym obrotu akcjami.

Z tych względów, rzecznik generalny zaproponował, aby Trybunał uznał, że polska spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

To sedno przedłożonej dzisiaj Trybunałowi przez rzecznika generalnego Niilo Jääskinena opinii w sprawie drukarni Multipress sp z o.o. przeciwko ministrowi finansów zainicjowanej odesłaniem prejudycjalnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. sprawy: C-357/13).

Okoliczności sprawy

Pozostało 93% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona