To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, przed którym po raz pierwszy tak wyraźnie stanęła ta kwestia.

Zdzisław C., przedsiębiorca z Zachodniopomorskiego importujący naftę techniczną, w dość krótkim okresie (marzec 2005 – sierpień 2006 r.), nie uiszczając akcyzy, był winien izbie celnej ponad 6 mln zł.

Izba wydała przeciw niemu 150 decyzji podatkowych, a on nie czekał i w lutym 2006 r. zawarł z żoną Małgorzatą notarialną umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej i częściowym podziale wspólnego majątku.

Żona przejęła dom i kilka innych nieruchomości oraz samochodów, które wyceniono na 2 mln zł. W zamian przyjęła na siebie raczej symboliczne zobowiązania, w tym te, które i bez umowy musiałaby ponosić, np. podatek od nieruchomości. 3 lipca 2007 r. małżonkowie zawiązali spółkę z o.o., w której mąż został samoistnym prokurentem, a ich syn prezesem. Następnego dnia Małgorzata C. przeniosła własność tych kilku nieruchomości do tej spółki jako aport. Dwa miesiące później rozwiedli się.

I uznania bezskuteczności tych umów: podziału majątku i przeniesienia go do spółki, domagała się w skardze pauliańskiej Izba Celna, wskazując na jej pokrzywdzenie.

Sądy Okręgowy i Apelacyjny w Szczecinie powództwo uwzględniły. Umożliwia to egzekucję z rozdysponowanego majątku. Pozwani odwołali się do Sądu Najwyższego.

Ich pełnomocnik mec. Elżbieta Sobańska wskazywała przed SN, że tego rodzaju żądanie jest niedopuszczalne, bo drogę dochodzenia należności podatkowych od żony reguluje ordynacja podatkowa. W jej art. 29 § 2 stanowi ona, że skutki prawne ograniczenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych wcześniej. Zdaniem pełnomocnika organy podatkowe nie mogą do tych spraw angażować sądów cywilnych, w szczególności korzystać ze skargi pauliańskiej.

SN był innego zdania i przychylił się do stanowiska radcy Prokuratorii Piotra Kaczorkiewicza, że może być w tej sprawie stosowana skarga pauliańska. Sędzia SN Anna Owczarek wskazała w uzasadnieniu, że zakresy art. 29 ordynacji podatkowej i skargi pauliańskiej wprawdzie się krzyżują, ale nie pokrywają, i art. 29 nie ma tu pierwszeństwa.

sygnatura akt: II CSK 149/15

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ