Mijają czasy, gdy monitoring miał przede wszystkim służyć bezpieczeństwu placówek handlowych, ułatwiać pracę sprzedawcom oraz pracownikom ochrony. Co bardziej nowoczesne systemy pozwalają już nie tylko na automatyczne zliczanie klientów, ale pokazują, jaką trasą ludzie poruszają się po sklepie, gdzie przystają na dłużej, a także na podstawie wizerunku twarzy próbują zaszeregować ich do określonej grupy wiekowej z podziałem na płeć.

Tego typu informacje mogą pomóc w podejmowaniu różnorodnych działań marketingowych i promocyjnych. Jednak, w przypadku ich zapisu, mogą także stanowić o istnieniu i przetwarzaniu danych osobowych. I właśnie w tym kontekście, inspektorzy GIODO chcą sprawdzić postępowanie placówek handlowych. Zweryfikować, czy zbierają one dane osobowe, czy nie, a jeżeli tak, to czy robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami. O tym, że właśnie ta grupa przedsiębiorców znalazła się w polu zainteresowania GIODO można dowiedzieć się z planu kontroli sektorowych, jakie zamierza przeprowadzić w tym roku GIODO.

Drugą grupą objętą kontrolą będą przychodnie i poradnie lekarskie. Przy tym chodzi tutaj zarówno o publiczne, jak i prywatne placówki, czyli również te prowadzone przez przedsiębiorców. Dokonanie kontroli w tym sektorze jest wynikiem wciąż powtarzających się skarg, jakie trafiają do urzędu. A chodzi o konieczność podawania wielu, nieraz intymnych danych, podczas dokonywania rejestracji w przychodniach lub poradniach lekarskich, bez zapewnienia ich poufności i poszanowania prywatności. Stąd zarówno w planie kontroli przeprowadzanych przez inspektorów GIODO, jak i w planie sprawdzeń, jakie na zlecenie generalnego inspektora wykonują administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) ujęto ten właśnie sektor. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie oceny przetwarzania danych osobowych w większej liczbie placówek opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, czy są prowadzone przez podmioty publiczne, czy prywatne.

Wzorem lat ubiegłych, kontrole GIODO obejmą również organy i służby uprawnione do dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, a także system Eurodac i Europol. Zgodnie z przepisami, kontrole sektorowe to kontrole kompleksowe lub częściowe wskazane w rocznym harmonogramie kontroli, dotyczące wybranej kategorii podmiotów lub zagadnień prowadzone na podstawie art. 14 ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast sektorowe sprawdzenia dla GIODO to sprawdzenia kompleksowe lub częściowe wskazane w rocznym harmonogramie sprawdzeń, dotyczące wybranej kategorii podmiotów lub zagadnień prowadzone na podstawie art. 19b ustawy o ochronie danych osobowych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl