To kolejny konkurs w zakresie programu GameINN, który należy do grupy tzw. sektorowych programów badawczych i tym samym otwiera przedsiębiorcom, działającym w jego obrębie, dostęp do funduszy unijnych. Funduszy – o czym należy od razu wspomnieć – zarezerwowanych wyłącznie na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Tym samym na wsparcie mogą liczyć tylko takie projekty, które będą związane z tworzeniem nowych produktów (technologii, procesów) i dodatkowo takich, które mieszczą się w agendzie badawczej programu.

Przykładowo, na potrzeby ogłoszonego konkursu, badania i prace rozwojowe mogą dotyczyć:

- innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach,

- innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania fabuły w grach,

- rozwoju silników grafiki/fizyki na potrzeby gier,

- rozwoju i zastosowania innowacyjnych technik digitalizacji obrazów i obiektów 3D,

- rozwoju i zastosowania technik i narzędzi optymalizacji danych,

- doskonalenia algorytmów i ich implementacji w grach służących rozwiązaniu podstawowych problemów sztucznej inteligencji w grach,

- rozwoju mechanizmów automatycznego generowania treści.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od piątego maja do szóstego lipca. Na wsparcie najlepszych projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 100 mln zł. Jak już zostało zauważone, wnioski o dofinansowanie mają prawo składać pojedynczy przedsiębiorcy lub ich konsorcja (złożone wyłącznie z firm).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wytyczne, wzory dokumentów, wykaz zakresu dopuszczalnych badań i prac rozwojowych (zakres tematyczny konkursu w zakresie B+R) oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie NCBiR.