Ministerstwo Środowiska liberalizuje zasady wnoszenia opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Trwają właśnie prace nad projektem o nowych stawkach opłat. Trafił już do konsultacji społecznych. To akt wykonawczy do nowych zasad wycinki, które wejdą w życie 17 czerwca.

Nowe zasady są bardzo korzystne dla inwestorów. Opłaty będzie się naliczało w wypadku większych obwodów drzew, a mianowicie ponad 100 cm liczonych na wysokości 130 cm. Wysokość stawek będzie też zależała od gatunku drzew (zostaną podzielone na cztery kategorie). W wypadku bardziej szlachetnych, takich jak dąb czy magnolia, stawki będą wyższe niż przy klonach czy kasztanowcu zwyczajnym.

Co ważne, projekt rozporządzenia przewiduje inne zasady mierzenia obwodu pnia, niż wynika to z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dla potrzeb wydania zezwolenia na wycinkę. Nowela ustawy mówi, że obwód pnia mierzy się na wysokości 5 cm.

Po zmianach formalności obejmą topole, wierzby, klony jesionolistne oraz srebrzyste o obwodzie pnia od 80 cm. W wypadku kasztanowca zwyczajnego i robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego formalności będzie należało dopełnić, gdy będą miały w obwodzie 65 cm, a przy innych gatunkach drzew – gdy obwód pnia wyniesie 50 cm.

Nowe stawki mają wejść w życie 17 lipca 2017 r. Do tego czasu obowiązują maksymalne stawki z ustawy o ochronie przyrody, czyli bez względu na gatunek drzewa płaci się 500 zł razy obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne