FOR: Ministerstwo Pracy błędnie interpretuje zakaz handlu w niedziele

Interpretacja resortu pracy ws. przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele jest w wielu miejscach niezgodna z brzmieniem ustawy i może narażać obywateli na odpowiedzialność karną za jej stosowanie - twierdzi Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Aktualizacja: 08.03.2018 11:24 Publikacja: 08.03.2018 09:57

FOR: Ministerstwo Pracy błędnie interpretuje zakaz handlu w niedziele

Foto: MRPiPS

Z początkiem marca weszła w życie ustawa o zakazie handlu w niedziele.  Media donosiły o wątpliwościach związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Fundacja FOR twierdzi np. , że czytając tę ustawę nie można jednoznacznie ustalić, które sklepy mogą, a które nie mogą handlować w niedziele.

Dla rozwiania wątpliwości kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiadało wydanie "interpretacji" tych przepisów. Pod koniec lutego na stronach internetowych MRPiPS pojawiło się wspólne stanowisko resortu i Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Jak zauważa FOR, w przeciwieństwie do administracji podatkowej, żaden inny organ władzy wykonawczej nie ma ustawowego prawa wydawania wiążącej interpretacji przepisów. Przedstawiona przez Ministerstwo Pracy i PIP „interpretacja" ustawy o zakazie handlu w niedziele to zdaniem FOR wejście władzy wykonawczej w rolę ustawodawcy.

- W państwie, w którym istnieje trójpodział władzy, nie można wyręczać ustawodawcy w tworzeniu prawa, ani sądów w jego interpretacji. Stworzenie wrażenia, że wydana przez  "interpretacja" jest wiążąca, i że zastosowanie się do niej pozwoli pracodawcom na uniknięcie odpowiedzialności karnej jest działaniem niebezpiecznym dla pracodawców, pracowników i konsumentów. Jest to o tyle szkodliwe, że „interpretacja" ta zawiera rażące błędy w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Pojawiają się w niej stwierdzenia, których resort pracy nie oparł na żadnym stopniu na brzmieniu ustawy lub stenogramów z prac parlamentarnych - uważa Fundacja FOR.

O co chodzi? FOR przedstawia swoje uwagi w formie obszernej tabeli, którą publikujemy jako załącznik. Np. w odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, którego zakaz handlu nie obowiązuje, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny, Ministerstwo pracy odpowiada: "Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia."

Zdaniem FOR interpretacja jest niezgodna z brzmieniem art. 4 ustawy o zakazie handlu. Ustawa zakazuje w wybrane dni „powierzania wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych".

- O ile w definicji „wykonywania czynności związanych z handlem" (art. 3 pkt 3) wskazano, że dotyczy ono „pracowników lub zatrudnionych", to w przypadku „handlu" nie istnieje takie ograniczenie. Dotyczyć ono powinno każdego, niezależnie od stopnia pokrewieństwa czy relacji z przedsiębiorcą. Umożliwienie pomocy rodzinie jest też niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. PIP nie może pobłażliwie traktować niewymienionych w usta-wie członków rodziny tylko z tego powodu, że tak wska-zuje przyjęta przez nią „interpretacja" - twierdzi Fundacja.

Z początkiem marca weszła w życie ustawa o zakazie handlu w niedziele.  Media donosiły o wątpliwościach związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Fundacja FOR twierdzi np. , że czytając tę ustawę nie można jednoznacznie ustalić, które sklepy mogą, a które nie mogą handlować w niedziele.

Dla rozwiania wątpliwości kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiadało wydanie "interpretacji" tych przepisów. Pod koniec lutego na stronach internetowych MRPiPS pojawiło się wspólne stanowisko resortu i Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?