Przetargi: uprawnienia pełnomocnika nie powinny wzbudzać wątpliwości

W przypadku np. radców prawnych i adwokatów, ich uprawnienia w postępowaniu o zamówienia publiczne mogą być w łatwy sposób zweryfikowane. Więcej kontrowersji może budzić kwestia zleceniobiorców, zarządców i pracowników.

Publikacja: 20.10.2021 11:44

Przetargi: uprawnienia pełnomocnika nie powinny wzbudzać wątpliwości

Foto: Adobe Stock

Jedną ze zmian w regulacji postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, jakie wprowadzono w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), jest ustanowienie zamkniętego katalogu osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika.

Przed wejściem w życie nowych przepisów nie istniała szczególna regulacja tego zagadnienia. Stosowane były unormowania kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa materialnego, w myśl których pełnomocnikiem mógł być w zasadzie każdy. Jedyne ograniczenie stanowił wymóg posiadania co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych. W nowej ustawie (stosowanej do postępowań odwoławczych wszczętych po 31 grudnia 2020 r.) stan ten uległ daleko idącej zmianie.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?