To skutek wejścia w życie rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (DzU z 2018 r., poz. 1749).

Czytaj także: Praca w wakacje to rzadko praca sezonowa

Zezwolenie na pracę sezonową wprowadzono od 1 stycznia 2018 r. Pozwala ono ściągnąć do pracy – na uproszczonych zasadach – cudzoziemca spoza Unii Europejskiej na 9 miesięcy w roku. Przy czym raz wydane zezwolenie może być podstawą świadczenia pracy przez 3 kolejne lata (w każdym nie dłużej niż przez 9 miesięcy).

Takie zezwolenie można uzyskać pod warunkiem, że pracodawca prowadzi działalność w ramach podklas „sezonowych" wskazanych w rozporządzeniu MPiPS z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w  których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (DzU 2017 r., poz. 2348) , a praca cudzoziemca będzie z nią ściśle związana.

Zmianę tego rozporządzenia resort pracy uzasadnia tym, że w niektórych działalnościach objętych jego zakresem zapotrzebowanie na pracowników nie podlega uwarunkowaniom sezonowym. Produkcja odbywa się bowiem w obiektach zamkniętych, co uniezależnia ją od rytmu pór roku. Zdaniem ministerstwa, konieczność uzyskania zezwolenia na pracę sezonową oznacza w takim przypadku znaczne utrudnienie dla tych rodzajów działalności.

Wyłączenia dotyczą rodzajów działalności wymienionych w trzech podklasach PKD:

- 01.13.Z – uprawa warzyw (w tym melonów) oraz uprawa roślin korzeniowych i bulwiastych – od 25 września o zezwolenie sezonowe nie można się starać przy działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów oraz ogórków w szklarniach ogrzewanych,

- 01.19.Z – pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – tu wyłączono działalność związaną z uprawą kwiatów i produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych w szklarniach ogrzewanych,

- 01.30.Z – rozmnażanie roślin – z kolei tu wyłączono działalność związaną z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zdaniem eksperta

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Wskazane przyczyny zmian rozporządzenia, a tym samym ograniczenia zakresów działalności, które uprawniają do starania się o zezwolenie na pracę sezonową dla zatrudnianych cudzoziemców, wydają się na pozór logiczne. Jeżeli jednak motywem nowelizacji jest wykluczenie prac, które faktycznie nie są sezonowe, to ustawodawca okazał się niekonsekwentny. Na mocy rozporządzenia można się bowiem starać o zezwolenie na pracę typu S również w przypadku działalności związanej z ruchomymi placówkami gastronomicznymi, np. popularnymi obecnie food truckami. Może kiedyś była to działalność sezonowa, ale obecnie jest to jedna z form prowadzenia restauracji całorocznych, z tą różnicą, że „na kółkach". Również wskazane w rozporządzeniu prowadzenie obiektów turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania w niektórych przypadkach ma charakter całoroczny.

Z uwagi na duże niedobory kadrowe na polskim rynku pracy, a w szczególności na sytuację w rolnictwie, gdzie zatrudniany jest największy procent cudzoziemców, taka zmiana nie jest korzystna. Celem wprowadzenia zezwolenia typu S było bowiem ułatwienie powierzania pracy we wskazanych w rozporządzeniu działalnościach.